"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Julia Lundmark Weinz

Julia Lundmark Weinz

Jag arbetar som förvaltningsledare inom objektet e-lärande och som projektledare för projektet "Ny lärplattform vid Umeå universitet - Canvas". 
 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
It-pedagog (tjänstledig) vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
Umeå universitet 2021
Svedmark, Eva; Larsson, Lars; Nilsson Sandin, Per; et al.
NU2020: Hållbart lärande : 214-214
Svedmark, Eva; Lundmark Weinz, Julia; Idberger, Karl