"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Kaj Ahlsved

Kaj Ahlsved

FD Kaj Ahlsved är gästforskare vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper (etnologi). Han distputerade i musikvetenskap vid Åbo Akademi 2017 på en avhandling om musik i sportkontexter. 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som gästforskare till Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

2021-2022 gästas etnologin av FD Kaj Ahlsved, som disputerade i musikvetenskap vid Åbo Akademi 2017. Vistelseperioden möjliggörs genom Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Bernadotteprogram, ett stipendieprogram som ger utländska postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare möjlighet till akademisk fördjupning och ett utökat akademiskt nätverk.

Som stipendiat och gästforskare kommer Ahlsved under det akademiska året 2021-2022 att arbeta med projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv.  I projektet studerar han hur musik och musicerande i idrottssammanhang kan skapa en stark gemenskap mellan människor men också avskilja samhällsskikt, grupperingar och föreningar. Projektet har ett historiskt perspektiv och omfattar bl.a. studiet av gymnastikföreningars men också och arbetar- och borgerliga idrottsföreningars musikpraktiker. En viktig del av forskning är att lyfta fram idrottsrörelsens bortglömda sång- och musikkultur och genom samarbeten, popularisering och utgivning få den att klinga i vår samtid och bidra till en större förståelse för dagens läktarkultur där musik är en allestädes närvarande ingrediens. Projektet syftar med andra ord till att ge en historisk bakgrund till dagens läktar- och supporterkultur.

Projektet är en del av den finländska Forskningföreningen Suoni rf:s forskningprojekt Musikforskare i samhället: Aktivistisk musikforskning för främjande av social rättvisa. Projektet finansieras av Konestiftelsen och omfattar totalt sex musikforskare under tiden 2020–2025.

Publikationer kan hittas på https://research.abo.fi/sv/persons/kaj-ahlsved/publications/

Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2023, Vol. 8 : 112-115
Ahlsved, Kaj
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2022, (2021) : 55-64
Ahlsved, Kaj
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, (7-8) : 9-40
Ahlsved, Kaj
Publicerad: 21 apr, 2023