Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Personalbild Kamilla Peuravaara

Kamilla Peuravaara

Mitt forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten av kroppssociologi, feministisk forskning och disability studies.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Mitt forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten av kroppssociologi, feministisk forskning och disability studies. Avhandlingen med titeln "Som en vanlig tjej". Föreställningar om kropp, funktionalitet och femininitet synliggör och problematiserar hur föreställningar om normalitet i relation till kropp, funktionalitet och femininitet konstrueras. Inom ramen för ett forskningsstipendium har jag studerat hur unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning blir sina egna övervakare i relation till sexism och ableism i det samtida samhället. Jag har även arbetat med samverkansuppdrag som berör frågor om inkludering och lika villkor. Jag inspireras särskilt i min forskning av perspektiv såsom intersektionalitet, socialkonstruktionism och makt.


I nuvarande forskning studeras frågor om skolidentitet och föreställningar om normalitet i relation till matematikutveckling hos unga kvinnor och män med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fokus är specifikt på hur kroppslighet, genus och funktionalitet griper in i identitetsprocesser i en lärandekontext. Detta studeras genom etnografisk metod som kombinerar deltagande observationer med individuella intervjuer.

Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 167-198
Peuravaara, Kamilla
Intra, (2)
Peuravaara, Kamilla
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 17, (3) : 272-283
Peuravaara, Kamilla
International Review of Sociology, Vol. 25, (2) : 281-298
Peuravaara, Kamilla
Invisible Girl, Umeå: Department of Applied Educational Science Umeå University 2013 : 111-119
Peuravaara, Kamilla
Disability & Society, Vol. 28, (3) : 408-417
Peuravaara, Kamilla

Forskargrupper

Gruppmedlem