"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Moström

Studieadministratör på läkarprogrammet (PU) och inom forskarutbildning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Studieadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap Roll: Administratör
Plats

Studieadministratör på Läkarprogrammet, ämnet Professionell utveckling (PU), termin 7, 8, 9 och 11. Forskarutbildningsadministratör för ämnena Professionell utveckling, Pediatrik, Obstetrik och gynekologi och Neurovetenskaper vid Institutionen för klinisk vetenskap. Jag sitter på Professionell utveckling, målpunkt QD 51, plan 5. Postadress: Professionell utveckling, Umeå Universitet (NUS QD51), 901 85  UMEÅ