Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Karina Nygren

Karina Nygren

Jag är forskare och lärare. Mitt forskningsfält rör sig inom psykisk ohälsa bland ungdomar samt familjebaserat socialt arbete. Är också verksam socionom på deltid. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom, forskare och lärare. Mitt forskningsintresse ligger inom ramen för barn, unga och familj, dels i relation till psykisk ohälsa och dels i relation till familjebaserat socialt arbete. I min hittillsvarande forskning har jag tittat på ungdomars självrapporterade hälsa i relation till deras eget beteende, samt till faktorer inom familjen och skolan. Vidare har jag studerat psykisk ohälsa under ungdomsåren i relation till både fysiska och psykiska utfall i tidig medelålder, samt trender över tid i relationen mellan olika skolfaktorer och psykosomatiska symptom. Betydelsen av den sociala närmiljön för hälsan har varit en röd tråd genom min forskning, samt den stora skillnaderna i självrapporterad ohälsa mellan pojkar och flickor. Jag har också studerat familjebaserat socialt arbete, både från ett policy- och ett socialarbetarperspektiv. Detta projekt hade ett internationellt komparativt fokus, bestående av forskare från Sverige, Norge, England, Irland, Bulgarien, Litauen, Mexiko och Chile. Jag har erfarenhet av kvantitativ (enkäter) och kvalitativ (enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer) metod.

Som lärare undervisar jag socionomstudenter på alla nivåer. Undervisningen berör bland annat barn, unga och familj samt personlig och professionell utveckling. 

2019
Scandinavian Journal of Public Health, London: Sage Publications 2019, Vol. 47 : 174-181
Nygren, Karina; Hagquist, Curt
2019
Child & Family Social Work, John Wiley & Sons 2019, Vol. 24, (1) : 148-155
Nygren, Karina; Walsh, Julie; Ellingsen, Ingunn T.; et al.
2018
Social Policy and Society, Cambridge University Press 2018, Vol. 17, (4) : 651-663
Nygren, Karina; Naujaniené, Rasa; Nygren, Lennart
2016
BMC Medical Research Methodology, Vol. 16
Hammarström, Anne; Westerlund, Hugo; Kirves, Kaisa; et al.
2015
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 43, (1) : 52-58
Nygren, Karina; Gong, Weidan; Hammarström, Anne
2014
Journal of School Nursing, Sage Publications 2014, Vol. 30, (2) : 114-122
Nygren, Karina; Bergström, Erik; Janlert, Urban; et al.
2013
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis Group 2013, Vol. 57, (5) : 526-543
Nygren, Karina; Janlert, Urban; Lennart, Nygren
2013
Health, Vol. 5, (7) : 1164-1171
Winefield, Helen; Hammarström, Anne; Nygren, Karina; et al.
2012
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 71
Nygren, Karina
2012
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 26, (4) : 643-653
Nygren, Karina; Bergström, Erik; Janlert, Urban; et al.
2011
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 39, (1) : 44-50
Nygren, Karina; Janlert, Urban; Nygren, Lennart