Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Karoline Holmgren

Karoline Holmgren

Telefon

090-786 57 43

Plats

Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå


Anknytning

Anknuten som forskarstuderande till Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

E-post

karoline.holmgren@umu.se

Jag är doktorand och studerar vad som påverkar elevers matematiksvårigheter på gymnasiets yrkesprogram.

  • Presentation

    Jag är doktorand i Pedagogiskt Arbete vid Instudtitionen för Naturvetenskapernas och Matematikens didaktik. Mitt forskningsområde är Skolans matematik med inriktning mot Specalpedagogik. Min bakgrund är som lärare och Specialpedagog.

    En komplett gymnasieexamen, är en viktig förutsättning för för våra ungdomar, inte minst för att nå stabil etablering på arbetsmarknaden. Genom ökad kunskap om vilka aspekter som påverkar elevers måluppfyllelse kan skolor bli hjälpta i sin strävan att stödja eleverna på det mest effektiva sättet, med målet att ge alla gymnasieelever möjlighet att lyckas med matematiken och nå godkänt betyg.

    Fäll ihop