"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karoline Holmgren

Jag är doktorand och studerar vad som påverkar elevers matematiksvårigheter på gymnasiets yrkesprogram.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Mitt forskningsområde är Skolans matematik med inriktning mot Specialpedagogik. Min bakgrund är som lärare och specialpedagog.

En komplett gymnasieexamen är en viktig förutsättning för våra ungdomar, inte minst för att nå stabil etablering på arbetsmarknaden. Genom ökad kunskap om vilka aspekter som påverkar elevers måluppfyllelse kan skolor bli hjälpta i sin strävan att stödja eleverna på det mest effektiva sättet, med målet att ge alla gymnasieelever möjlighet att lyckas med matematiken och nå godkänt betyg.