"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Norberg

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 02 11 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Göteborg: Göteborgs stad 2020
Norberg, Katarina; Thörn, Mikael
Journal of Educational Administration & History, Routledge 2019, Vol. 51, (1) : 5-14
Norberg, Katarina
Education, immigration and migration: policy, leadership and praxis for a changing world, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2019 : 267-284
Norberg, Katarina
Values And Ethics in Educational Administration, University of Oklahoma 2019, Vol. 14, (1) : 1-7
Norberg, Katarina; Gross, Steven Jay
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 31, (5) : 633-645
Norberg, Katarina
International Studies in Educational Administration, Vol. 44, (2) : 55-76
Lapointe, Claire; Langlois, Lyse; Valois, Pierre; et al.
Skoljuridik, Malmö: Liber 2016 : 407-419
Norberg, Katarina
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 181-196
Norberg, Katarina
Ledarskapet i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 99-112
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
Handbook of ethical educational leadership, New York: Routledge 2014 : 426-438
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
Management in Education, Sage Publications 2014, Vol. 28, (3) : 101-105
Norberg, Katarina; Ärlestig, Helene; Angelle, Pamela S
Journal of Educational Administration, Vol. 51, (6) : 855-867
Norberg, Katarina; Törnsén, Monika
The Routledge International Handbook of Teacher and School Development, Routledge 2012 : 437-445
Norberg, Katarina
Skoljuridik, Malmö: Liber 2012 : 385-397
Norberg, Katarina
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 88
Norberg, Katarina
Police Practice & Research, London: Routledge 2011 : 10-
Norberg, Katarina
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2011 : 105-120
Norberg, Katarina
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management (CCEAM) 2010, Vol. 38, (3) : 3-17
Goddard, Tim J.; Johansson, Olof; Norberg, Katarina
Journal of Educational Administration, Emerald Group Publishing Limited 2010, Vol. 48, (3) : 327-336
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
the University Council for Educational Administration Annual Meeting in New Orleans
Norberg, Katarina; Johansson, Olof; Nilhfors, Elisabet
Skoljuridik, Malmö: Liber 2009 : 327-339
Norberg, Katarina
Values and Ethics in Educational Administration, Pennsylvania: D. J. Willower Center for the Study of Leadership and Ethics of UCEA & Rock Ethics Institute 2009, Vol. 8, (1) : 1-8
Norberg, Katarina
Preparing Democratic Leaders for Quality Teaching and Student Success: A Time For Action: UCEA Convention, 2008, Orlando Oct. 30 - Nov. 2
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
Educational Management Administration & Leadership, Vol. 35, (2) : 277-294
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
Journal of In-service in Education, Vol. 32, (1) : 138-141
Norberg, Katarina
Journal of Curriculum Studies, Routledge 2006, Vol. 38, (2) : 189-204
Norberg, Katarina
The 11th Annual Leadership & Ethics Conference, Victoria, Canada
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
The Annual Meeting of American Educational Research Association, Montreal, Canada
Bredeson, Paul V.; Johansson, Olof; Norberg, Katarina
The Tenth Annual Values and Leadership Conference, Penn State University, State College, PA
Norberg, Katarina
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 73
Norberg, Katarina
The European Conference on Educational Research, University of Crete
Norberg, Katarina
Values and Ethics in Educational Administration, Center for the Study of Leadership and Ethics of UCEA Department of Education Policy Studies The Pennsylvania State University, USA 2003, Vol. 1, (3) : 1-8
Norberg, Katarina
the 8th Annual Values and Educational Leadership Conference, Penn State University, State College, PA
Norberg, Katarina
The 7th Annual Values and Leadership Conference, OISE/University of Toronto
Norberg, Katarina
Pedagogy, Culture & Society, Taylor & Francis 2001, Vol. 9, (3) : 371-386
Norberg, Katarina
The European Conference on Educational Research, Edinburgh
Norberg, Katarina
Forskning på gott och ont: en antologi om samhällsvetenskaplig forskningsetik, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Umeå 2000 : 105-110
Norberg, Katarina
Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, Elsevier 2000, Vol. 16, (4) : 511-519
Norberg, Katarina
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 121
Norberg, Katarina

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2014 till 31 december 2016
Publicerad: 23 apr, 2021