"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kenneth Bodin

Jag forskar inom realtidssimulerad fysik, maskininlärning och fundamentala kopplingar mellan fysik och AI och är även även engagerad i undervisning inom motsvarande områden.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som gästforskare till Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar huvudsakligen i avknoppningsföretaget Algoryx och är knuten till Institutionen för Datavetenskap som gästforskare. Jag är även affilierad till forskningsgruppen Digital Fysik vid institutionen för Fysik.

Jag forskar inom realtidssimulerad fysik, maskininlärning och fundamentala kopplingar mellan fysik och AI och är även även engagerad i undervisning inom motsvarande områden.

2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021): Proceedings, Prague: IEEE Robotics and Automation Society 2021 : 2121-2126
Andersson, Jennifer; Bodin, Kenneth; Lindmark, Daniel; et al.
Machines, MDPI 2021, Vol. 9, (10)
Backman, Sofi; Lindmark, Daniel; Bodin, Kenneth; et al.
Topics in Stroke Rehabilitation, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 23, (3) : 191-199
Fordell, Helena; Bodin, Kenneth; Eklund, Anders; et al.
International Journal for Numerical Methods in Engineering, John Wiley & Sons 2014, Vol. 97, (12) : 878-902
Servin, Martin; Wang, Da; Lacoursiere, Claude; et al.
NAFEMS NORDIC Conference: Engineering Simulation: Best Practices, New Developments, Future Trends, 22 - 23 May 2012, Gothenburg, Sweden
Backman, Anders; Bodin, Kenneth; Lacoursière, Claude; et al.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Los Alamitos, USA: IEEE Computer Society 2012, Vol. 18, (3) : 516-526
Bodin, Kenneth; Lacoursière, Claude; Servin, Martin
Particles 2011 – ECCOMAS International Conference on Particle-based Methods, 26-28 October 2011, Barcelona, Spain
Bodin, Kenneth; Lacoursière, Claude; Nilsson, Martin; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2011, Vol. 123, (3) : 167-174
Fordell, Helena; Bodin, Kenneth; Bucht, Gustaf; et al.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Los Alamitos: IEEE Computer Society 2011, Vol. 7, (7) : 970-982
Servin, Martin; Lacoursière, Claude; Nordfelth, Fredrik; et al.
Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems, Association for Computing Machinery (ACM) 2010 : 869-878
Sjölie, Daniel; Bodin, Kenneth; Elgh, Eva; et al.
Challenges in the evaluation of usability and user experience in reality based interaction, Boston, MA, USA: ACM 2009 : 23-27
Sjölie, Daniel; Bodin, Kenneth; Eriksson, Johan; et al.
ACM CHI 2006 Workshop onDesigning Technology for People with Cognitive Impairments
Backman, Anders; Bodin, Kenneth; Bucht, Gösta; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem