"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Kenneth Ekström

Kenneth Ekström

Jag arbetar som forskare och webbredaktör vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Huvudsakligt forskningsområde är förskolans pedagogiska verksamhet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som timlärare till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Jag innehar en tjänst som biträdande lektor där jag bedriver forskning med inriktning mot yngre barns lärande. Ett område där jag bedriver forskning handlar om barns övergångar inom och mellan verksamheter där mitt fokus främst ligger på övergångar inom förskolan och hur man arbetar med naturvetenskap i förskolan.
För närvarande arbetar jag som webbredaktör för institutionen. Jag handleder också doktorander.

Min forskning kan ses som ett instrument för att dels, skapa ökad kunskap om förskolans praktik som den faktiskt fungerar idag, och dels ett bidrag till ökad förståelse av den svenska förskolan ur ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv.

Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola, Västerås: Mälardalens högskola 2018 : 87-107
Ekström, Kenneth
International Journal of Science Education, Routledge 2018, Vol. 40, (17) : 2061-2077
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
Stockholm: Skolverket 2017
Ekström, Kenneth
Pedagogies of educational transitions: European and Antipodean research, Cham, Schweiz: Springer Publishing Company 2017 : 239-253
Sandberg, Gunilla; Ekström, Kenneth; Hellblom-Thibblin, Tina; et al.
European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 24, (4) : 567-580
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
International Journal of Transitions in Childhood, Melbourne: The University of Melbourne, Australia 2010, Vol. 4, (1) : 4-12
Ekström, Kenneth; Garpelin, Anders; Kallberg, Pernilla; et al.
Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Journal of Research in Teacher Education, Umeå: Fakulteten för lärarutbildning 2008, Vol. 15, (1) : 45-62
Ekström, Kenneth; Garpelin, Anders; Kallberg, Pernilla
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 5
Ekström, Kenneth
Forskningsarbete pågår : Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) / redaktör: Per-Olof Erixon : 34-44
Ekström, Kenneth
NaPa-konferens: Forskning med anknytning till lärarutbildningen och pedagogisk yrkesverksamhet - idag och i morgon: Falun 23-24 april 2004
Ekström, Kennet
RECONED-conferens,Oslo : -
Ekström, Kenneth
European Conference on Educational Research, Hamburg : -
Ekström, Kenneth
Nationella konferensen kring lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, 24-26 oktober 2002, Umeå : -
Ekström, Kenneth

Forskargrupper

Gruppmedlem