Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kent Ehliasson

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min avhandling intresserade jag mig för framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering och studerade Ericsson och Försvarsmakten. Jag utvecklade en analysmodell som kan användas dels för att analysera framtidsstudier, dels som stöd när man ska göra dem. Modellen bestod av följande delar: framtidsstudiers arkitektur, framtidsfrågor, idéer om människan, samhället och tekniken. 

Efter avhandlingen har jag intresserat mig för välfärdsstaten och personer med funktionshinder genom att bla undersöka både de funktionshindrades och personalens uppfattning på ett LSS-boende. I nuvarande forskning undersöker jag vilka grundläggande idéer som kan utläsas i lagar och propositioner, framför allt i LSS och SoL, och som beskriver relationen mellan staten och de medborgare som har funktionshinder. 

Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 393-402
Ehliasson, Kent; Markström, Urban