"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kerstin Norlander

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå University 2023 : 86-89
Norlander, Kerstin
Kvinnohus nu!: dagbok från kvinnohusockupationen i Umeå 1983, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-38
Norlander, Kerstin
Serie akademi
Norlander, Kerstin; Larsson, Kristina
Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2014
Norlander, Kerstin
Gender Studies Education and Pedagogy, Gothenburg: Swedish Secretariat for Gender Research 2013 : 10-13
Norlander, Kerstin
Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2012 : 19-25
Norlander, Kerstin
Tusen systrar ställde krav: Minnen från 70-talets kvinnokamp, Stockholm: Migra Förlag 2010 : 229-240
Norlander, Kerstin
Pionjärarbete i norr: Kön, makt och politik. Umeå 1989-2009, Umeå: Jämställdhetsutskottet i Umeå kommun 2009 : 8-11
Norlander, Kerstin
Historisk Tidskrift, Vol. 129, (2) : 321-323
Norlander, Kerstin
Arbetarhistoria, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv 2004, (4) : 4-11
Norlander, Kerstin
Skrifter från Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2
Norlander, Kerstin; Fredriksson, Göran; Jordansson, Birgitta; et al.
Transnational companies (19th-20th centuries): Proceedings of the 4th Convention of the European Business History Association, Bourdeaux Sept. 2000, Paris: P.L.A.G.E. 2002 : 793-798
Norlander, Kerstin
Företagsminnen, Stockholm: 2001, (1) : 10-11
Norlander, Kerstin
Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, 77
Norlander, Kerstin
Charitable Women: Philanthropic Welfare 1780-1930. A Nordic and Interdisciplinary Anthology, Odense: Odense University Press 1998 : 165-189
Norlander, Kerstin
Häften för Kritiska Studier, Vol. 30, (4) : 35-41
Norlander, Kerstin
Kvinder, Køn og Forskning, Köpenhamn: 1996, Vol. 5, (3) : 31-40
Norlander, Kerstin
På tröskeln till välfärden: Välgörenhetsformer och arenor i Norden 1800-1930, Stockholm: Carlsson 1995 : 104-128
Norlander, Kerstin
Kvinneforskning, Oslo: Norges forskningsråd 1995, Vol. 19, (2) : 5-12
Norlander, Kerstin
Häften för Kritiska Studier, Stockholm: 1994, Vol. 27, (4) : 3-10
Norlander, Kerstin
Scandinavian Economic History Review, Vol. 40, (1) : 89-94
Norlander, Kerstin
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Vol. 13, (4) : 73-75
Norlander, Kerstin
Historisk Tidskrift, Vol. 111, (1) : 446-467
Norlander, Kerstin
Historisk Tidskrift, Vol. 112, (1) : 580-582
Norlander, Kerstin
Historisk Tidskrift, Vol. 112, (4) : 445-
Norlander, Kerstin; Taussi-Sjöberg, Marja
Häften för Kritiska Studier, Vol. 22, (4) : 66-70
Norlander, Kerstin
Häften för Kritiska Studier, Vol. 20, (4) : 92-95
Norlander, Kerstin
Historisk Tidskrift, Vol. 107, (1) : 1-
Norlander, Kerstin; Taussi-Sjöberg, Marja
Historisk Tidskrift, Vol. 105 : 418-
Norlander, Kerstin
Häften för Kritiska Studier, Vol. 18, (1) : 65-
Norlander, Norlander
Arkiv för studier i arbeterrörelsens historia, Lund: Arkiv 1984, (29/30) : 3-53
Norlander, Kerstin