"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kerstin Seier

Kerstin är biofysiker och arbetar i Marta Ballys grupp på klinisk mikrobiologi. Hon erhöll ett Marie Skłodowska-Curie Actions postdocstipendium för att undersöka ebolavirusets bindning till celler.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Kerstin studerade fysik vid FU Berlin där hon upptäckte sitt intresse för biofysisk forskning. Detta ledde till att hon bytte till farmakologi för sin doktorsexamen vid Universität Wuerzburg. Direkt efter sin doktorsexamen blev hon anställd i forskningsledaren Marta Ballys grupp i februari 2020. Därmed bytte hon återigen forskningsområdet till virologi, vilket visar att biofysiska metoder är mycket mångsidiga och kan användas för att titta på olika biologiska eller medicinska frågor.

I sitt nuvarande projekt undersöker Kerstin virala pseudotyper som visar ebola-glykoproteinet på sina ytor. Glykoproteinet är det enda ytproteinet av ebolavirus och därmed ensamt ansvarigt för viral vidhäftning till cellytan. Därför kommer pseudotyper som är dekorerade med Ebola-glykoproteinet att efterlikna virusets bindningsbeteende men är mycket säkrare. Med hjälp av Total Internal Reflection Fluorescence (TIRF)-mikroskopi karakteriserar Kerstin pseudotyperna och studerar även deras bindningsbeteende till modellytor.

Umeå Postdoc Society

Kerstin är ordförande i Umeå Postdoc Society - en förening öppen för alla postdoktorer i Umeå.

Achour, Cyrinne; Bhattarai, Devi Prasad; Esteva-Socias, Margalida; et al.