"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lena Granstedt

Lena Granstedt

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska som andraspråk
Plats
A, Humanisthuset, korridor HA1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskningsprojekt

SweLL (2017-2019) - Projektet Swedish Learner Language korpus, SweLL syftar till att skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska. Projektledare är Elena Volodina, Göteborgs universitet. Forskningsprojektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond https://rj.se/anslag/2016/swell---forskningsinfrastruktur-for-svenska-som-andrasprak/ . Lena kommer att bidra med sin erfarenhet av och kunskaper om utveckling och bedömning av svenska som andraspråk.

Languages, MDPI 2022, Vol. 7, (2)
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
CEUR Workshop Proceedings : 224-229
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
GERUM Geografisk Arbetsrapport
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
SLTC 2016: the sixth swedish language technology conference (sltc), sltc , 2016, vol. 6
Volodina, Elena; Megyesi, Beata; Wirén, Mats; et al.
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 23
Granstedt, Lena
Makt, integration och strukturell diskriminering: [Power, integration and structural discrimination]
Hällgren, Camilla; Granstedt, Lena; Weiner, Gaby
Forskning i Fokus, 32
Hällgren, Camilla; Weiner, Gaby; Granstedt, Lena

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt