"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lena Kallin Westin

Lena Kallin Westin

Jag arbetar större delen av min tid som prefekt och ansvarar speciellt för frågor som rör ekonomi och bemanning. Jag arbetar även  som lärare mest på kurser på grundläggande nivå.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap Roll: Prefekt
Plats

Jag arbetar större delen av min tid som prefekt och ansvarar speciellt för frågor som rör ekonomi och bemanning. Jag arbetar även  som lärare mest på kurser på grundläggande nivå.

Jag har disputerat inom området artificell intelligens med inriktning mot tillämpningar inom medicinsk informatik men redan under doktorandtiden började också mitt intresse för utbildningsfrågor och didaktik. Jag har varit programstudievägledare men också varit delatig i utvecklingen av Kandidatprogrammet i datavetenskap som jag också var programansvarig för från starten 2007. 2009 blev jag studierektor vid institutionen och 2016 blev jag biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning, 2021 blev jag ställföreträdande prefekt med ansvar för ekonomi och bemanning och 2022 övergick jag till min nuvarande roll.

Data mining and medical knowledge management: cases and applications, Medical Information Science Reference 2009 : 108-121
Eklund, Patrik; Kallin Westin, Lena
Proceedings of the 13th annual conference on Innovation and technology in computer science education : 47-52
Börstler, Jurgen; Christensen, Henrik B; Nordström, Marie; et al.
UMINF, 08.09
Börstler, Jürgen; Nordström, Marie; Kallin Westin, Lena; et al.
Reflections on the teaching of programming, Springer 2008 : 80-97
Börstler, Jürgen; Nordström, Marie; Kallin Westin, Lena; et al.
36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference (FIE2006) : M4E-22
Eliasson, Johan; Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
Dept. of Computing Science, Umeå University 2006
Eliasson, Johan; Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
UMINF, 06.23
Nordström, Marie; Kallin Westin, Lena
Report / UMINF, 01
Kallin Westin, Lena
UMINF, 04.02
Kallin Westin, Lena
Report / UMINF, 04.10
Kallin Westin, Lena
Proceedings of the 2004 ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference (FIE2004) : F3C-6
Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
En öppen högskola - vilka kunskaper och vilket lärande: Proceedings of Universitetspedagogisk konferens in Umeå, February 19-20 : 34-47
Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
Lärarens liv - vision och verklighet: Konferensrapport från Universitetspedagogisk konferens in Umeå, February 15-16, 2001 : 141-156
Kallin, Lena; Nordström, Marie
Från siffror till surfning: könsperspektiv på informationsteknik, Lund: Studentlitteratur 2001 : 41-62
Kallin Westin, Lena
Soft computing in human-related sciences, Boca Raton, FL: CRC Press 1999 : 115-134
Eklund, Patrik; Kallin, Lena; Selén, Gustaf
Industrial Applications of Neural Networks : 425-432
Kallin, Lena; Räty, R.; Selén, G.; et al.
Utbildning i förändring: Konferensrapport från Universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-21 februari 1997 : 308-321
Kallin, Lena; Nordström, Marie; Palmquist, Lena
Cybernetics and Systems '96: Proceedings of the 13th European Meeting on Cybernetics and Systems Research : 597-602
Anttila, L.; Eklund, Patrik; Kallin, Lena; et al.

Jag har undervisat på alla nivåer och på många olika typer av kurser inom tex numeriska beräkningar, logik, programmeringsmetodik och examensarbeten. De senaste åren har största delen av min undervisning rört programmeringsmetodik i främst Python och även datastrukturer och algoritmer.