Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Lena Wennberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 49 31 Umeå universitet, 901 87 Umeå
New challenges to ageing in the rural north: a critical interdisciplinary perspective, Springer 2019 : 31-45
Wennberg, Lena
Nordic Journal on Law and Society, Umeå: Umeå universitet, Juridiskt Forum 2017, Vol. 1, (1-2) : 176-193
Wennberg, Lena
International Family Law, Policy and Practice: Child Law in an International Context : 33-40
Nilsson, Eva; Jacobsson, Maritha; Wennberg, Lena
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag 2013 : 57-79
Wennberg, Lena
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2012 : 53-71
Jacobsson, Maritha; Nilsson, Eva; Wennberg, Lena
feminists@law, University of Kent 2012, Vol. 2, (1)
Wennberg, Lena
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Vol. 3, (138) : 12-28
Wennberg, Lena; Pylkkänen, Anu
Kvinnors företagande - mål eller medel?, Stockholm: SNS förlag 2011 : 161-186
Strömberg, Helén; Wennberg, Lena
På vei: kjønn og rett i Norden, Göteborg: Makadam Förlag 2011 : 199-214
Wennberg, Lena
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 18
Wennberg, Lena
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot 2007 : 171-190
Wennberg, Lena
Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus, Uppsala 2007 : 271-294
Wennberg, Lena
Nordic equality at a crossroads: feminist legal studies coping with difference
Gunnarsson, Åsa; Burman, Monica; Wennberg, Lena
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2004:8
Wennberg, Lena
Familjeföreställningar : om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning
Wennberg, Lena