"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lina Varg

Lina Varg

Jag jobbar som doktorand inom naturvetenskaplig didaktik med inriktning mot åk. 4-6 och övergången till åk. 7-9. Jag undervisar på lärarprogrammet och är ordförande för DUV.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Syftet med mitt forskningsprojekt som heter "Övergångar. Hur främja kontinuitet och elevers progression i naturvetenskapliga ämnen vid övergången till högstadiet?" är att bidra med kunskap om NO-undervisning i åk. 4-6 samt hur man arbetar för att försäkra sig om kontinuitet i NO-ämnena vid övergången till åk. 7-9. Forskningen är praktiknära och har som mål att upprätta utvecklingsprojekt i samarbete med lärare där fokus ligger på att utveckla arbetssätt för att främja elevers progression inom och bibehållna intresse för naturvetenskapen. Mellanstadiet har varit lite bortglömt i forskningen och förhoppningen är att mitt arbete ska bidra med en ökad förståelse för hur man arbetar med NO under dessa år och hur lärare själva ser på sina förutsättningar att bedriva undervisning i enlighet med styrdokumenten.

Jag är legitimerad lärare i biologi, kemi och matematik med magisterexamen. Jag är anställd som doktorand vilket innebär att jag huvudsakligen arbetar med ett eget forskningsprojekt samt forskarstudier, men jag undervisar också en del på lärarutbildningen bland annat på kursen "Naturvetenskap och teknik för förskollärare". Jag är också ordförande för DUV, Doktorandföreningen i utbildningsvetenskap.

Eridob 2022: Abstracts : 94-94
Varg, Lina
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 18, (1) : 128-142
Varg, Lina; Näs, Helena; Ottander, Christina
The Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN), Virtual/Aarhus, June 1-2, 2021
Varg, Lina
ESERA 2021, European Science Education Research Association, Online via Braga, Portugal, August 30 September 3, 2021
Varg, Lina