Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Linn Eckeskog

Linn Eckeskog

Jag undervisar sedan 2010 inom en rad olika kurser i medie- och kommunikationsvetenskap. Från och med hösten 2019 är jag även ansvarig för kandidatprogrammen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag undervisar sedan 2010 inom en rad olika kurser vid kandidat- och magisterprogrammen i medie- och kommunikationsvetenskap. Från och med hösten 2019 är jag tillsammans med Erik Lindenius ansvarig för de båda kandidatprogrammen i MKV.

Jag har återkommande undervisat i professionell föräldrakommunikation vid Lärarhögskolan, något som jag också ägnade mig åt i min avhandling Kommunikation i förskolan (2019) och för närvarande skriver kurslitteratur om.

Ett stort intresse är just kommunikation i vardagen, den som ständigt pågår men sällan blir föremål för reflektion. 

2015
22th Nordic Conference in Media and Communication Research (NordMedia2015) Copenhagen, Denmark, August 13-15, 2015
Eckeskog, Linn; Egan Sjölander, Annika