Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Linus Lundström

Linus Lundström

Jag är doktorand vid Charles Darwin University i Australien, men är arbetar på Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

 

Verksam vid

Anknytning
Projektassistent vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Roll: IT-ansvarig, Katalogansvarig
Plats

Jag är doktorand vid Charles Darwin University i Australien, men är placerad vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Mina forskningsintressen handlar om regional utveckling, urbaniseringsprocesser och glesbygdsfrågor, samt demokratiaspekter, i den Arktiska - och i andra perifera - kontexter.