Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Malin Brännström

Malin Brännström

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Nuvarande forskning

Min nuvarande forskning bedrivs inom postdokprojektet En skogsvårdslag i takt med tiden? som finansieras av Institutet för rättsvetenskaplig forskning. I projektet analyseras dagens skogsvårdslag utifrån de krav som numera ställs på miljöhänsyn i skogsbruket. Fokus ligger på den motsättning som finns mellan enskildas rätt att avverka skog och de övriga värden som finns i skogen, bl.a. i form av miljöhänsyn. Numera finns även krav på att anpassa skogsskötseln till de pågående klimatförändringarna, vilket påverkar det rättsliga ramverket. I projektet analyseras innebörden av den privata äganderätten vad gäller skogsvårdsåtgärder och det konstitutionella egendomsskyddet i 2 kapitlet 15 § regeringsformen. Projektet pågår under åren 2018 och 2019.

Tidigare forskning

Jag disputerade i maj 2017 med avhandlingen "Skogsbruk och renskötsel på samma mark – en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten". Avhandlingen behandlar relationen mellan äganderätten till fast egendom och samernas renskötselrätt, vilka utgör parallella rättigheter till samma mark. I avhandlingen analyseras regelverket som reglerar det rättsliga förhållandet. Jämförelser görs med regleringen av andra rättsförhållanden inom fastighetsrätten. Analysen omfattar även det konstitutionella egendomsskyddet i 2 kapitlet 15 § regeringsformen.

Undervisning

Jag undervisar främst inom fälten mark- och miljörätt, samerätt och urfolksrätt på juristprogrammets termin 6, magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt samt den engelska kursen Human Rights Law.

Samverkan

Jag tillhör institutionens forskningsteman Civilrättens fundament och enhet samt Samspelet mellan privaträtt och offentligrätt. Jag är affilierad till Vaartoe – Centrum för samisk forskning och Arcum – Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Utöver detta tillhör jag nätverket NOS som samlar rättsvetare i Norden som arbetar med urfolksrätt och hållbarhetsfrågor. Jag är även gästforskare vid Silvermuseet/Institutet för subarktisk landskapsforskning i Arjeplog.

2019
Svensk Juristtidning, Uppsala: 2019, (2) : 165-169
Brännström, Malin; Allard, Christina
2018
Juridisk Publikation, Stockholm: Juridisk Publikation 2018, (1) : 25-47
Brännström, Malin
2018
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, DJØF Forlag 2018, (2) : 32-45
Brännström, Malin
2017
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 35
Brännström, Malin
2017
Insolvensrättslig tidskrift, Vällingby: Föreningen insolvensrättslig tidskrift 2017, Vol. 2, (3) : 61-76
Brännström, Malin
2017
Biodiverse, Uppsala: Centrum för biologisk mångfald 2017, Vol. 22, (3) : 8-9
Brännström, Malin
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 71-77
Brännström, Malin; Vannebäck, Ulf
2011
Förrättsligande: rapport från 2011 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2011 : 25-34
Brännström, Malin
2009
Är vi inte alla minoriteter i världen?: Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare, Stockholm: Ordfront 2009 : 199-209
Brännström, Malin