Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Malin Brännström

Malin Brännström

Anknytning

Postdoktor vid Juridiska institutionen

E-post

malin.brannstrom@umu.se

Telefon

090-786 79 42

Plats

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

 • Presentation

  Nuvarande forskning

  Min nuvarande forskning bedrivs inom postdokprojektet En skogsvårdslag i takt med tiden? som finansieras av Institutet för rättsvetenskaplig forskning. I projektet analyseras dagens skogsvårdslag utifrån de krav som numera ställs på miljöhänsyn i skogsbruket. Fokus ligger på den motsättning som finns mellan enskildas rätt att avverka skog och de övriga värden som finns i skogen, bl.a. i form av miljöhänsyn. Numera finns även krav på att anpassa skogsskötseln till de pågående klimatförändringarna, vilket påverkar det rättsliga ramverket. I projektet analyseras innebörden av den privata äganderätten vad gäller skogsvårdsåtgärder och det konstitutionella egendomsskyddet i 2 kapitlet 15 § regeringsformen. Projektet pågår under åren 2018 och 2019.

  Tidigare forskning

  Jag disputerade i maj 2017 med avhandlingen "Skogsbruk och renskötsel på samma mark – en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten". Avhandlingen behandlar relationen mellan äganderätten till fast egendom och samernas renskötselrätt, vilka utgör parallella rättigheter till samma mark. I avhandlingen analyseras regelverket som reglerar det rättsliga förhållandet. Jämförelser görs med regleringen av andra rättsförhållanden inom fastighetsrätten. Analysen omfattar även det konstitutionella egendomsskyddet i 2 kapitlet 15 § regeringsformen.

  Undervisning

  Jag undervisar främst inom fälten mark- och miljörätt, samerätt och urfolksrätt på juristprogrammets termin 6, magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt samt den engelska kursen Human Rights Law.

  Samverkan

  Jag tillhör institutionens forskningsteman Civilrättens fundament och enhet samt Samspelet mellan privaträtt och offentligrätt. Jag är affilierad till Vaartoe – Centrum för samisk forskning och Arcum – Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Utöver detta tillhör jag nätverket NOS som samlar rättsvetare i Norden som arbetar med urfolksrätt och hållbarhetsfrågor. Jag är även gästforskare vid Silvermuseet/Institutet för subarktisk landskapsforskning i Arjeplog.

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  Svensk Juristtidning, Uppsala: 2019, (2) : 165-169
  Brännström, Malin; Allard, Christina
  2018
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, (2) : 32-45
  Brännström, Malin
  2018
  Juridisk Publikation, Stockholm: Juridisk Publikation 2018, (1) : 25-47
  Brännström, Malin
  2017
  Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 71-77
  Brännström, Malin; Vannebäck, Ulf
  2017
  Biodiverse, Uppsala: Centrum för biologisk mångfald 2017, Vol. 22, (3) : 8-9
  Brännström, Malin
  2017
  Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 35
  Brännström, Malin
  2017
  Insolvensrättslig tidskrift, Vällingby: Föreningen insolvensrättslig tidskrift 2017, Vol. 2, (3) : 61-76
  Brännström, Malin
  2011
  Förrättsligande: rapport från 2011 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2011 : 25-34
  Brännström, Malin
  2009
  Är vi inte alla minoriteter i världen?: Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare, Stockholm: Ordfront 2009 : 199-209
  Brännström, Malin