"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Malin Brännström

Malin Brännström

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade i maj 2017 med avhandlingen "Skogsbruk och renskötsel på samma mark – en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten". Avhandlingen behandlar relationen mellan äganderätten till fast egendom och samernas renskötselrätt, vilka utgör parallella rättigheter till samma mark. I avhandlingen analyseras regelverket som reglerar det rättsliga förhållandet. Jämförelser görs med regleringen av andra rättsförhållanden inom fastighetsrätten. Analysen omfattar även det konstitutionella egendomsskyddet i 2 kapitlet 15 § regeringsformen.

Under åren 2018 till 2020 bedrev jag forskning inom postdokprojektet En skogsvårdslag i takt med tiden? som finansierades av Institutet för rättsvetenskaplig forskning. I projektet analyserades dagens skogsvårdslag utifrån de krav som numera ställs på miljöhänsyn i skogsbruket. Fokus för projektet var den motsättning som finns mellan enskildas rätt att avverka skog och de övriga värden som finns i skogen, bl.a. i form av miljöhänsyn. Numera finns även krav på att anpassa skogsskötseln till de pågående klimatförändringarna, vilket påverkar det rättsliga ramverket. I projektet analyseradess innebörden av den privata äganderätten vad gäller skogsvårdsåtgärder och det konstitutionella egendomsskyddet i 2 kapitlet 15 § regeringsformen. Projektet avslutades 2020.

Jag är numera museichef och forskare vid Silvermuseet och Institutet för arktisk landskapsforskning (INSARC) i Arjeplog och har anknytning till Juridiska institutionen genom min forskning och undervisning. 

Min forksning har fokus på markanvändning, naturresurser och markrättigheter i dåtid och nutid. Jag har även samiska markrättigheter och urfolksrätt som specialområden.

Jag undervisar främst inom fälten mark- och miljörätt, samerätt och urfolksrätt på juristprogrammets termin 6 samt magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt.

Jag tillhör institutionens forskningsteman Civilrättens fundament och enhet samt Samspelet mellan privaträtt och offentligrätt. Jag är affilierad till Várdduo – Centrum för samisk forskning och Arcum – Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Utöver detta tillhör jag nätverket NOS som samlar rättsvetare i Norden som arbetar med urfolksrätt och hållbarhetsfrågor. 

Resource extraction and arctic communities: the new extractivist paradigm, Cambridge: Cambridge University Press 2022 : 206-228
Avango, Dag; Lépy, Élise; Brännström, Malin; et al.
Demokratin och friheten: Del 4 av 4 ur antologin 100 år till, Stockholm: Kommittén Demokratin 100 år 2022 : 46-64
Brännström, Malin
Arctic Review on Law and Politics, Oslo: Nordic Open Scholarly Publishing (NOASP) / Cappelen Damm Akademisk 2021, Vol. 12 : 56-79
Allard, Christina; Brännström, Malin
Routledge Handbook of Indigenous Peoples in the Arctic, London and New York: Routledge 2021 : 174-186
Brännström, Malin
Svensk Juristtidning, Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning 2020, (5) : 429-452
Allard, Christina; Brännström, Malin
Monographs of the Archaeological Society of Finland, Helsingfors: 2020, Vol. 9 : 177-188
Brännström, Malin
Svensk Juristtidning, Uppsala: 2019, (2) : 165-169
Brännström, Malin; Allard, Christina
Juridisk Publikation, Stockholm: Juridisk Publikation 2018, (1) : 25-47
Brännström, Malin
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, DJØF Forlag 2018, (2) : 32-45
Brännström, Malin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 35
Brännström, Malin
Insolvensrättslig tidskrift, Vällingby: Föreningen insolvensrättslig tidskrift 2017, Vol. 2, (3) : 61-76
Brännström, Malin
Biodiverse, Uppsala: Centrum för biologisk mångfald 2017, Vol. 22, (3) : 8-9
Brännström, Malin
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 71-77
Brännström, Malin; Vannebäck, Ulf
Förrättsligande: rapport från 2011 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2011 : 25-34
Brännström, Malin
Är vi inte alla minoriteter i världen?: Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare, Stockholm: Ordfront 2009 : 199-209
Brännström, Malin