Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Manfred Scheid

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2014
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur 2014 : 273-280
Marner, Anders; Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; et al.
2013
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
2013
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
2012
European Educational Research Journal (online), Symposium Journals 2012, Vol. 11, (2) : 255-273
Erixon, Per-Olof; Marner, Anders; Scheid, Manfred; et al.
2012
European perspectives on music education I: New media in the classroom, Helbling academics 2012 : 237-255
Scheid, Manfred; Strandberg, Tommy
2009
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 16
Scheid, Manfred
2007
Rum för forskning - rymd för lärande: forskning och pedagogisk praktik, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet 2007 : 124-138
Scheid, Manfred