"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Marcel Ballin

Marcel Ballin

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot geriatrik. Forskar i huvudsak på livsstilsrelaterade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Kontakt

E-post
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Geriatrik
Anknytning

Jag arbetar som doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot geriatrik, och i mitt avhandlingsarbete tittar jag på samband och effekter kring fysisk aktivitet, bukfetma och kardiovaskulär sjukdom bland äldre personer. Detta innefattar såväl prospektiva observationsstudier som interventionsstudier. Jag är också med och bedriver registerbaserad klinisk epidemiologisk forskning. Sedan tidigare har jag en magisterexamen i idrottsmedicin.

Circulation, Vol. 147, (2) : 122-131
Paluch, Amanda E.; Bajpai, Shivangi; Ballin, Marcel; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 12, (11)
Ballin, Marcel; Ioannidis, John P.; Bergman, Jonathan; et al.
The Lancet, Elsevier 2022, Vol. 139, (10327) : 814-823
Nordström, Peter; Ballin, Marcel; Nordström, Anna
Lancet. Infectious diseases (Print), Elsevier 2022, Vol. 22, (6) : 781-790
Nordström, Peter; Ballin, Marcel; Nordström, Anna
Calcified Tissue International, Springer 2022, Vol. 111, (1) : 21-28
Nordström, Peter; Bergman, Jonathan; Ballin, Marcel; et al.
The Lancet Public Health, Elsevier 2022, Vol. 7, (3) : e219-e228
Paluch, Amanda E.; Bajpai, Shivangi; Bassett, David R.; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Ballin, Marcel; Antonsson, Oskar; Rosenqvist, Viktor; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2021, Vol. 22, (8) : 1574-1580.e8
Ballin, Marcel; Bergman, Jonathan; Kivipelto, Miia; et al.
Journal of Internal Medicine, John Wiley & Sons 2021, Vol. 290, (6) : 1112-1129
Ballin, Marcel; Nordström, Peter
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, John Wiley & Sons 2021, Vol. 10, (9)
Ballin, Marcel; Nordström, Peter; Niklasson, Johan; et al.
Journal of Aging and Physical Activity, Human Kinetics 2021, Vol. 29, (5) : 735-743
Ballin, Marcel; Nordström, Peter; Nordström, Anna
European Journal of Epidemiology, Springer 2021, Vol. 36, (3) : 287-298
Bergman, Jonathan; Ballin, Marcel; Nordström, Anna; et al.
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2021, Vol. 11
Nordström, Peter; Ballin, Marcel; Nordström, Anna
JAMA Internal Medicine, American Medical Association 2021, Vol. 181, (12) : 1589-1595
Nordström, Peter; Ballin, Marcel; Nordström, Anna
International Journal of Public Health, Springer Nature 2020, Vol. 65, (5) : 593-605
Ballin, Marcel; Hult, Andreas; Björk, Sabine; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Ballin, Marcel; Hult, Andreas; Björk, Sabine; et al.
American Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 189, (10) : 1114-1123
Ballin, Marcel; Nordström, Anna; Nordström, Peter
BMC Public Health, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Ballin, Marcel; Nordström, Peter; Niklasson, Johan; et al.
Journal of Bone and Mineral Research, John Wiley & Sons 2020, Vol. 35, (9) : 1703-1710
Nordström, Peter; Bergman, Jonathan; Ballin, Marcel; et al.
Clinical Interventions in Aging, Dove Press 2019, Vol. 14 : 1589-1599
Ballin, Marcel; Lundberg, Emmy; Sörlén, Niklas; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, John Wiley & Sons 2019, Vol. 67, (8) : 1625-1631
Ballin, Marcel; Lundberg, Emmy; Sörlén, Niklas; et al.