Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Maria Myrstener

Maria Myrstener

Doktorand med fokus på ekologi och biogeokemi i rinnande vatten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB H3, Linnaeus väg 6, Umeå, A3.34.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar om interaktioner mellan näringsdynamik och primärproduktion i arktiska bäckar. Det betyder att jag rör mig inom ekologi, naturgeografi och kemi, jag brukar säga att mitt ämne är biogeokemi. Jag har för avsikt att ta reda på hur den terrestra miljön och den akvatiska miljön samverkar – och hur detta förändras i och med pågående klimatförändringar. Hur ser näringsbegränsningen ut i arktiska bäckar? Var kommer näringen ifrån och hur transporteras den från marken till bäcken och fortsatt nedströms en bäck? Hur cirkulerar näringsämnen i arktiska bäckar? Det är frågor som jag arbetar med att besvara.

Forskningsområden
Biogeokemi
Arctic CIRC

2020
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (3) : 1400-1413
Rocher-Ros, Gerard; Sponseller, Ryan A.; Bergström, Ann-Kristin; et al.
2018
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3680-3691
Myrstener, Maria; Rocher-Ros, Gerard; Burrows, Ryan M.; et al.
2016
Journal of Environmental Sciences(China), Elsevier 2016, Vol. 47 : 82-90
Myrstener, Maria; Jonsson, Anders; Bergström, Ann-Kristin

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 april 2015 till 1 december 2020