Hoppa direkt till innehållet

Mats Johansson

Samordnare, projekt vid Institutionen för matematik och matematisk statistik Roll/Befattning: IT-ansvarig

mats.v.johansson@umu.se

090-786 62 89

MIT-huset, plan 2, Matematik och matematisk statistik, UMIT Umeå universitet, 901 87 Umeå


Anknuten som övrig/annan befattning till Lokalförsörjningsenheten

mats.v.johansson@umu.se

090-786 62 89

Förvaltningshuset, Tornet, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå