"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mats Johansson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för matematik och matematisk statistik
Plats
MIT, Matematik och matematisk statistik Umeå universitet, 901 87 Umeå
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 15-15
Hed, Lisa; Johansson, Mats