"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Max Hahn

Max Hahn

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)
Plats
MBC, vån 4, B-flygeln, Johan Bures Väg 12, B-426 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Type-1 diabetes: methods and protocols, New York: Humana Press 2023 : 1-19
Hahn, Max; Ahlgren, Ulf
Umeå University medical dissertations, 2177
Hahn, Max
Scientific Data, Nature Publishing Group 2022, Vol. 9
Hahn, Max; Nord, Christoffer; van Krieken, Pim P.; et al.
Frontiers in Endocrinology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Alanentalo, Tomas; Hahn, Max; Willekens, Stefanie M. A.; et al.
eNeuro, Society for Neuroscience 2021, Vol. 8, (5)
Davies, Wayne I. L.; Sghari, Soufien; Upton, Brian A.; et al.
Communications Biology, Springer Nature 2021, Vol. 4, (1)
Hahn, Max; Nord, Christoffer; Eriksson, Maria; et al.
Molecular Metabolism, Elsevier 2021, Vol. 53
Serra-Navarro, Berta; Fernandez-Ruiz, Rebeca; García-Alamán, Ainhoa; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2020, Vol. 10, (1)
Hahn, Max; Nord, Christoffer; Franklin, Oskar; et al.
Communications Biology, Nature Publishing Group 2020, Vol. 3, (1)
Hahn, Max; van Krieken, Pim P.; Nord, Christoffer; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem