"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mersija Fetibegovic

Mersija Fetibegovic

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3018 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt namn är Mersija Fetibegovic och jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). Mitt forskningsprojekt handlar om hur den jugoslaviska identiteten konstruerades genom partiideologernas och skolväsendets historiebruk och hur den nationella etiketten senare kom att överleva trots nationens våldsamma upplösning på 1990-talet. I den första delstudien undersöker jag vilket historiskt och kulturellt innehåll som partiideologerna tillskrev den övernationella och etniska identiteten jugoslav genom en textanalys av staten godkända läroböcker i historia, samhällskunskap, geografi och språk under 1960- och 1970-talet. I den andra delstudien blickar jag på jugoslavers historiemedvetande där jag genom intervjustudier undersöker hur nationaliteten införlivades mentalt. I den sista delstudien analyseras en historiekulturell reproduktion av jugoslavism hos föreningen Naša Jugoslavija, där föreningsmedlemmarna aktivt försöker tillvarata och rekonstruera en förfluten nationalism genom att främja en god grannsämja mellan de sydslaviska brödrafolken. Genom dessa tre separata delstudier vill jag slutligen svara på avhandlingsarbetets övergripande syfte, vilket handlar om att studera hur den jugoslaviska identiteten har konstruerats, överlevt och omdanats i det numera etnocentriska, post-jugoslaviska Balkan.

Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (1) : 133-155
Fetibegović, Mersija