Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Moa Sandström

Moa Sandström

Som doktorand i Sámi dutkan/Samiska studier har jag arbetat med avhandlingsprojektet Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi. Disputationen hålls fredag 9 oktober 2020.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i Sámi dutkan/Samiska studier vid Institutionen för språkstudier. Med en digital humanioraprofil är jag även ansluten till Humlab. Därtill är jag affilierad till Várdduo – Centrum för samisk forskning, samt Arcum - Arktiskt centrum. Samtliga vid Umeå universitet.

Mitt forskningsintresse är inriktat på hur konstnärliga uttryck och praktiker formar diskurser som påverkar maktbalanser i samhället, med särskilt fokus på den samtida relationen Sápmi-Sverige. 

För närvarande arbetar jag med avhandlingsprojektet Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi. I projektet undersöks artivism (konst som används aktivistiskt/för att förändra samhället) i förhållande till frågor om dekolonisering. Detta med avstamp i fyra samtida samiska konstnärers verk och verksamhet: artivisten Jenni Laiti (inklusive artivistkollektivet Suohpanterror), bildkonstnären Anders Sunna, poeten och spoken wordartisten Timimie Märak samt jojkaren Jörgen Stenberg. Dekolonisering kan, i korthet, ses som medvetna processer som syftar till frigörelse från något kolonialt och anammandet av icke-koloniala alternativ. I Sápmi kan pågående dekoloniserande processer ses och studeras inom en rad olika områden, och sedan början av 2010-talet har en intensifiering skett som inte minst är tydlig inom konstnärliga och konstaktivistiska arenor. Genom studien vill jag ringa in olika frågor av relevans för Sápmi som artikuleras genom denna artivism och studera dessa i relation till dekolonisering, men också undersöka vad just artivistiska manifestationer av dessa frågor gör för dessa frågor. 

Avhandlingen är skriven på svenska, med sammanfattningar på nordsamiska och engelska. Disputationen hålls fredag 9 oktober kl 10 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. 

2020
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 41
Sandström, Moa
2017
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 62-115
Sandström, Moa
2015
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
2015
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research (CeSam), Umeå University 2015 : 193-197
Sköld, Peter; Sandström, Moa; Bolaane, Maitseo
2015
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research (CeSam), Umeå University 2015 : 1-16
Sköld, Peter; Sandström, Moa; Bolaane, Maitseo
2013
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.