Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Moa Sandström

Moa Sandström

Som doktorand i Sámi dutkan/Samiska studier har jag under 2014-2020 arbetat med avhandlingsprojektet Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för språkstudier Enhet: Samiska
Plats
YA, Norra beteendevetarhuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är Filosofie doktor i Sámi dutkan/Samiska studier, affilierad till Institutionen för språkstudier samt Arcum - Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Avhandlingsprojektet har en digital humanioraprofil, genom vilken jag varit ansluten till Humlab. 

Mitt forskningsintresse är inriktat på hur konstnärliga uttryck och praktiker formar diskurser som påverkar maktbalanser i samhället och förståelser för människans relation till resten av planeten. Detta med särskilt fokus på relationen mellan Sápmi och Sverige. I mitt forskningsarbete använder jag främst fotografi och text som medium. 

Hösten 2020 disputerade jag i Sámi dutkan/Samiska studier med avhandlingen Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi. I projektet undersöktes artivism (konst som används aktivistiskt/för att förändra samhället) i förhållande till frågor om dekolonisering. Detta med avstamp i fyra samtida samiska konstnärers verk och verksamhet: artivisten Jenni Laiti (inklusive artivistkollektivet Suohpanterror), bildkonstnären Anders Sunna, poeten och spoken wordartisten Timimie Märak samt jojkaren Jörgen Stenberg. Dekolonisering kan, i korthet, ses som medvetna processer som syftar till frigörelse från något kolonialt och anammandet av icke-koloniala alternativ. I Sápmi kan pågående dekoloniserande processer ses och studeras inom en rad olika områden, och sedan början av 2010-talet har en intensifiering skett som inte minst är tydlig inom konstnärliga och konstaktivistiska arenor. Genom studien ringas olika frågor av relevans för Sápmi som artikuleras artivistiskt in. En övergripande sådan fråga handlar om hur samtida och historiska koloniala strukturer och processer kan förstås och förmedlas genom artivism. En relaterad handlar om hur perspektiv och praktiker som mynnar ur och genererar dekoloniala verkligheter kan se ut. Vidare undersöks vad just artivistiska manifestationer av dessa frågor gör för dessa frågor. Avhandlingen är skriven på svenska, med sammanfattningar på nordsamiska och engelska. 

Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 41
Sandström, Moa
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 62-115
Sandström, Moa
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research (CeSam), Umeå University 2015 : 193-197
Sköld, Peter; Sandström, Moa; Bolaane, Maitseo
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research (CeSam), Umeå University 2015 : 1-16
Sköld, Peter; Sandström, Moa; Bolaane, Maitseo
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.

Undervisning i kursen Fatta Sápmi samt kulturanalytiska moment inom Mueseologiprogrammet.