"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mohammad Ghorbani

Mohammad Ghorbani

Jag är universitetslektor i matematisk statistik, mina huvudsakliga forskningsintressen är spatiala och spatial-temporala statistik, analys av rumsligt beroende funktionsdata och maskininlärning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för matematik och matematisk statistik
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik Umeå universitet, 901 87 Umeå
Test (Madrid), Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (Spanish Society of Statistics and Operations Research) 2021, Vol. 30, (3) : 529-568
Ghorbani, Mohammad; Cronie, Ottmar; Mateu, Jorge; et al.
Computational Statistics & Data Analysis, Elsevier 2021, Vol. 161
Ghorbani, Mohammad; Vafaei, Nafiseh; Dvořák, Jiří; et al.
Statistical Analysis for Space-Time Data: Pragramme and Abstract Book, Eurpean Courses in Advanced Statistics (ECAS) 2019 : 7-7
Cronie, Ottmar; Ghorbani, Mohammad; Yu, Jun; et al.
20th Workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis 2–7 June, 2019, Sandbjerg Estate, Denmark: Abstract book : 13-13
Ghorbani, Mohammad; Cronie, Ottmar; Mateu, Jorge; et al.
Biometrics, John Wiley & Sons 2016, Vol. 217, (3) : 687-696
Møller, Jesper; Ghorbani, Mohammad; Rubak, Ege
Journal of Statistical Computation and Simulation, Taylor & Francis 2015, Vol. 85, (5) : 899-916
Møller, Jesper; Ghorbani, Mohammad
Aalborg University. Department of Mathematical Sciences
Ghorbani, Mohammad
Stochastic environmental research and risk assessment (Print), Springer 2013, Vol. 27 : 517-524
Ghorbani, Mohammad
Metrika (Heidelberg), Springer 2013, Vol. 76 : 697-706
Ghorbani, Mohammad
Turkish Journal of Mathematics, Vol. 29 : 431-438
Ghorbani, Mohammad

- Analys av Fältdata (Analysis of Field Data), Hösten 2020

- Statistik för teknologer (Statistics for Engineers), Hösten 2021

- Avancerad sannolikhetsteori (Advanced Probability Theory), Hösten 2021

- Datorintensiva statistiska metoder (Computer Intensive Methods in Statistics), Våren 2022