Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Mona Fjellström

Mona Fjellström

Högskolepedagogisk utvecklare, FD, lektor. Arbetar huvudsakligen med utvärdering, kvalitetsutveckling, akademiskt skrivande och pedagogiskt ledarskap.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Har arbetat som högskolepedagogisk utvecklare på enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet sedan 1997. Var föreståndare för enheten under 2009-2012. Disputerade 2013 med avhandlingen Utvärdering för utveckling av utbildning: med sikte på delaktighet och deliberation. Har medverkat i utvecklingen av ett kvalitetssystem för grund- och avancerad utbildning vid Umeå universitet. Har deltagit som granskare i två av FINEECs audits. Var ordförande för Swednet (Swedish Network for Educational Development) 2013-2017. Har medverkat i Sveriges Universitets och högskoleförbund:s nationella rekommendation och rapport Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet. Sitter i Educational Advisory Board vid Malmö högskola och vid Kungliga tekniska högskolan. Är huvudredaktör på tidskriften Högre utbildning.

2015
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 31, (6) : 396-402
Pettersson, Anna F.; Laksov, Klara Bolander; Fjellström, Mona
2013
ECER Creativity and Innovation in Educational Research 2013: European Conference on Educational Research 2013 : 152-153
Fjellström, Mona
2013
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 105
Fjellström, Mona
2013
Fysioterapi, Stockholm: Sjukgymnastförbundet 2013, (02) : 32-37
Pettersson, Anna; Bolander Laksov, Klara; Fjellström, Mona
2012
9th ICED Conference 2012: Across the Globe Higher Education Learning and Teaching 23-25 July 2012 Bangkok, Thailand, Bangkok: Chulalongkorn University Printing House 2012 : 217-
Chalmers, Denise; Fjellström, Mona
2012
Nu 2012 Göteborg 17-19 oktober 2012: Gränslöst lärande, Göteborg: 2012 : 131-132
Fjellström, Mona; Naredi, Silvana; Sawert, Bertil; et al.
2012
Swednet årskonferens "Oppositionella gemenskaper" 2012 i Malmö
Fjellström, Mona; Oldsjö, Fredrik
2011
Att leda högre utbildning 14-15 nov 2011
Winka, Katarina; Fjellström, Mona
2010
Stockholm: Swednet 2010
Barman, Linda; Fjellström, Mona; Högberg, Ulla; et al.
2010
Nu2010: Dialog för lärande, Stockholm: Sveriges Universitets- och högskoleförbund 2010 : 170-171
Fjellström, Mona
2010
ICED Conference 2010: Enhancing Strategies for Global Quality Learning in HIgher Education
Fjellström, Mona; Kirchhoff, Magnus
2009
Kvalitetskonferensen 2009: presentationer på Kvalitetskonferensen 2009, Stockholm: Högskoleverket 2009 : 49-
Ivarsson, Jörgen; Fjellström, Mona
2009
Kvalitetskonferensen 2009: presentationer på Kvalitetskonferensen 2009, Stockholm: Högskoleverket 2009 : 10-
Kirchhoff, Magnus; Fjellström, Mona
2008
Evaluation Journal of Australasia, Australia: Australasia Evaluation Society (AES) 2008, Vol. 7, (2) : 25-30
Fjellström, Mona
2008
Evaluation, London: Sage 2008, Vol. 14, (1) : 91-106
Fjellström, Mona
2008
NU2008 Proceedings: Lärande i en ny tid - samtal om undervisning i högre utbildning, Lund: Centre for Educational Development, Lunds universitet 2008 : 219-222
Fjellström, Mona; Mårtensson, Katarina; Roxå, Torgny
2007
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 107-107
Fjellström, Mona
2007
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: Läsrum, Artikel 2007:1, Uppsala: the Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2007, (1) : 1-17
Fjellström, Mona
2005
Utvecklingskonferensen för högre utbildning Proceedings 2005: den professionella läraren i mötet mellan tradition, produktion och vision, Lund: Center for Educational Development 2005 : 44-45
Erhardsson, Margareta; Fjellström, Mona
2004
Governance, democracy and evaluation, Berlin: University of Applied Sciences 2004 : 97-
Fjellström, Mona
2004
Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutveckling: en antologi med exempel från elva lärosäten, Stockholm: Högskoleverket 2004 : 81-87
Fjellström, Mona
2003
Utvecklingskonferensen för högre utbildning Proceedings 2003: den professionella universitetsläraren - praktik och teori, Stockholm: Rådet för högre utbildning/Högskoleverket 2003 : 56-60
Fjellström, Mona
2002
Universitetsförvaltningens skriftserie, 2002:1
Fjellström, Mona
2000
Forskning på gott och ont: en antologi om samhällsvetenskaplig forskningsetik., Umeå: Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete 2000 : 148-156
Fjellström, Mona