Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Mona Fjellström

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
2019
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2019, Vol. 9, (1) : 20-33
Fjellström, Mona; Wester, Maria
2018
Nationella centret för utbildningsutvärdering Publikationer, 10:2018
Palmér, Ingegerd; Bargum, Alexander; Fjellström, Mona; et al.
2017
Stockholm: Sveriges universitets- och högskoleförbund 2017
Karlsson, Sigbritt; Fjellström, Mona; Lindberg-Sand, Åsa; et al.
2016
Finnish Education Evaluation Centre Publications, 19:2016
Tornikoski, Erno; Ahmaniemi, Riikka; Fjellström, Mona; et al.
2015
Umeå: Umeå universitet 2015
Haake, Ulrika; Fjellström, Mona; Wilhelmsson, Birgitta; et al.
2015
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 31, (6) : 396-402
Pettersson, Anna F.; Laksov, Klara Bolander; Fjellström, Mona
2013
ECER Creativity and Innovation in Educational Research 2013: European Conference on Educational Research 2013 : 152-153
Fjellström, Mona
2013
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 105
Fjellström, Mona
2013
Fysioterapi, Stockholm: Sjukgymnastförbundet 2013, (02) : 32-37
Pettersson, Anna; Bolander Laksov, Klara; Fjellström, Mona
2012
9th ICED Conference 2012: Across the Globe Higher Education Learning and Teaching 23-25 July 2012 Bangkok, Thailand, Bangkok: Chulalongkorn University Printing House 2012 : 217-
Chalmers, Denise; Fjellström, Mona
2012
Nu 2012 Göteborg 17-19 oktober 2012: Gränslöst lärande, Göteborg: 2012 : 131-132
Fjellström, Mona; Naredi, Silvana; Sawert, Bertil; et al.
2012
Swednet årskonferens "Oppositionella gemenskaper" 2012 i Malmö
Fjellström, Mona; Oldsjö, Fredrik
2011
Att leda högre utbildning 14-15 nov 2011
Winka, Katarina; Fjellström, Mona
2010
Stockholm: Swednet 2010
Barman, Linda; Fjellström, Mona; Högberg, Ulla; et al.
2010
Nu2010: Dialog för lärande, Stockholm: Sveriges Universitets- och högskoleförbund 2010 : 170-171
Fjellström, Mona
2010
ICED Conference 2010: Enhancing Strategies for Global Quality Learning in HIgher Education
Fjellström, Mona; Kirchhoff, Magnus
2009
Kvalitetskonferensen 2009: presentationer på Kvalitetskonferensen 2009, Stockholm: Högskoleverket 2009 : 49-
Ivarsson, Jörgen; Fjellström, Mona
2009
Kvalitetskonferensen 2009: presentationer på Kvalitetskonferensen 2009, Stockholm: Högskoleverket 2009 : 10-
Kirchhoff, Magnus; Fjellström, Mona
2008
Evaluation Journal of Australasia, Australia: Australasia Evaluation Society (AES) 2008, Vol. 7, (2) : 25-30
Fjellström, Mona
2008
Evaluation, London: Sage 2008, Vol. 14, (1) : 91-106
Fjellström, Mona
2008
NU2008 Proceedings: Lärande i en ny tid - samtal om undervisning i högre utbildning, Lund: Centre for Educational Development, Lunds universitet 2008 : 219-222
Fjellström, Mona; Mårtensson, Katarina; Roxå, Torgny
2007
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 107-107
Fjellström, Mona
2007
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: Läsrum, Artikel 2007:1, Uppsala: the Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2007, (1) : 1-17
Fjellström, Mona
2005
Utvecklingskonferensen för högre utbildning Proceedings 2005: den professionella läraren i mötet mellan tradition, produktion och vision, Lund: Center for Educational Development 2005 : 44-45
Erhardsson, Margareta; Fjellström, Mona
2004
Governance, democracy and evaluation, Berlin: University of Applied Sciences 2004 : 97-
Fjellström, Mona
2004
Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutveckling: en antologi med exempel från elva lärosäten, Stockholm: Högskoleverket 2004 : 81-87
Fjellström, Mona
2003
Utvecklingskonferensen för högre utbildning Proceedings 2003: den professionella universitetsläraren - praktik och teori, Stockholm: Rådet för högre utbildning/Högskoleverket 2003 : 56-60
Fjellström, Mona
2002
Universitetsförvaltningens skriftserie, 2002:1
Fjellström, Mona
2000
Forskning på gott och ont: en antologi om samhällsvetenskaplig forskningsetik., Umeå: Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete 2000 : 148-156
Fjellström, Mona