Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Natuschka Lee

Natuschka Lee

Forskar kring mikrobiologisk geoekologi och astrobiologi.

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4.38.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

FORSKNING

Jag forskar kring hur mikroorganismer interagerar och utvecklas med de olika bio- och geosfärerna på vår planet, och hur denna kunskap kan:

 • utvidga vår förståelse för biodiversitet, ekologi och livets principer i största allmänhet, 
 • öka våra chanser för att skapa en hållbar och hälsosam existens på jorden och, om så möjligt, utanför jorden.

 

För att uppnå dessa mål behövs det en tvärvetenskaplig kombination av olika  ämnesområden såsom mikrobiologi, växtbiologi, zoologi, evolutionär ekologi, geobiologi, astrobiologi, biokemi, molekylär biologi, bioteknik, och till och med humaniora såsom filosofi samt en god portion äventyrslust. Detta har fört oss till en rad olika fascinerande ekosystem runt om i världen. Vi är också delaktiga i biologiska projekt ute i rymden eller på rymdsimulationslaboratorier på jorden. Vi har därmed fått unika tillfällen till att forska på olika spännande mikroorganismer, såsom extremofila organismer, fyrkantiga mikrober, mikrober relevanta för vår miljö och hälsa, eller fascinerande symbioser mellan mikro- och makro organismer. För att möjliggöra denna forskning så använder vi oss av olika strategier och metoder, från fältstudier till laboratoriestudier, där vi använder både klassiska biologiska metoder och olika typer av moderna molekylärbiologiska och mikroskopbaserade metoder. En stor del av vårt arbete sker genom nationella och internationella samarbeten.

Forskningsområden: 

 • Astrobiologi/geomikrobiologi
 • Miljömikrobiologi/bioteknik
 • Mikrobiologisk ekologi hos växter och insekter
 • Biologisk mångfald och dess värde för naturen och samhället

 

Initiativ av nya outreach aktioner och nätverk:

 • Arktisk astrobiologi - ett nätverk för astrobiologi inom Arktiskt centrum (Arcum)
 • Arthropodum - ett nätverk för arthropoder och insekter på Umeå campus (UmU och SLU)
 • Forskningsinfrastruktur på Kemiskbiologiska Centret (KBC): FISH (Fluorescens In Situ Hybridisering, in situ identifiering av intakta celler i deras naturliga miljö)
 • Pollinera Norrland
 • Tidsresan (Time Trek, Aikavaellus) - en interdisciplinär vandringsled

 

BAKGRUND:

 • M. Sci i biologi och kemi vid Lunds universitet, 1990.
 • Disputation i miljöbioteknik vid Lunds universitet, 1996.
 • Postdoc stipendiat och gästforskare vid Ålborg universitet i Danmark (miljöbioteknik) och Technische Universität i München (ekologisk mikrobiologi), Tyskland.
 • Kompletterande utbildning kring högskoledidaktik vid Carl von der Linde Akademie i München, och tillämpade bioinformatik studier vid universiteten Heidelberg och Mannheim i Tyskland. 1997-2015.
 • Forskare vid Umeå universitet sedan 2015. 
 • Orcid researcher ID: 0000-0003-3611-9882. Researcher ID: I-2106-2015.
 • Ad hoc reviewer för ett 30-tal vetenskapliga tidskrifter och organisationer, t.ex. Applied and Environmental Microbiology, Astrobiology, BioScience for the Future (UK), Environmental Microbiology, FEMS Microbial Ecology/Letters, Physiologia Plantarum, PlosOne.
 • Medlemskap i vetenskapliga organisationer eller ideella föreningar: Association of Polar Early Career Scientists, COLOSS Honeybee research association, Deutsche Astrobiologische Gesellschaft; European Astrobiology Network Association, European Low Gravity Research Association, Humboldt Life, International Society for Microbial Ecology, International Society for Subsurface Microbiology, Nordbiföreningen, Norrlands Entomologiska Förening, Populär Astronomi/Sveriges Astronomiska Sällskap, Sveriges Biodlares Riksförbund, Svenska Rymdsällskapet, Speleogenesis Scientific Network, Sveriges Speleologförbund, Swedish Astrobiology Network, Tardigrada net, The International Society for the study of the origin of life, Verein für allgemeine und angewandte Mikrobiologie, WWF.
 • Publikationer från 2016, se separat avsnitt på denna hemsida. Publikationer före 2015

 

UNDERVISNING:

 

VETENSKAPLIGA EVENEMANG:

Föredrag:

 • Lee N (2016): How well have we explored Life on Earth? Oral presentation at the Annual meeting of the Swedish National Space Board, 16-17 March 2016, Umeå Sweden.
 • Lee N (2016): How Dead is Dead? Detecting Life, Death, or at least Biological Activity on Earth and Elsewhere. Oral presentation at the annual meeting of the Swedish Network of Astrobiology, 21st April 2016, Uppsala Sweden.
 • Lee N (2016): Advanced approaches for detecting identity, activity, function and other changes in life sciences. Oral presentation at the BIOlogy and Mars Experiment Meeting – postflight review of the BIOMEX experiment on board EXPOSE-R2, 10-12 May 2016, Rome, Italy.
 • Lehto K and the eTimeTrek team (2016): The Educational Time Trek: a travel through the Deep Time, the Universe and the Earth. Poster at the 1st meeting of Deutsche Astrobiologische Gesellschaft, Berlin; Annual Astrobiology Conference 27-30 September 2016, Athens, Greece.
 • De Vera JP and the Biomex team (2016): BIOMEX – past, present and future activities of an ISS-experiment. Oral presentation at the Annual Astrobiology Conference 27-30 September 2016, Athens, Greece.
 • Lehto Kirsi, Kauko Anni, Nurmi Pasi, Lee Natuschka, Chatzitheodoridis Elias, Lehto Harry (2017). eTimeTrek: digital deep history of the Universe. Proceedings article from the International Symposium on Education in Astronomy and Astrobiology, Utrecht, The Netherlands, 3-7 July 2017.
 • Lee N (2017): Från jordens medelpunkt till yttre rymden - hur upptäckten av extremofila organismer ändrade vår syn på livets principer och möjligheter. EMG 200 års jubileum. 17 augusti 2017, Umeå.
 • Lee N and the international BIOMEX team with Jean Pierre de Vera et al. (2017). Bacteria, phototrophs and plants in space; Science & Fiction – Are we ready to meet life in the universe?Årsmöte för SWAN 2017: Konferens i astrobiologi – om liv på jorden och ute i universum, Umeå Universitet, 16-17 Oktober 2017.
 • Lee N (2018). Nordbiets mikrobiologi, vad vet vi och varför behöver vi veta något om det? Nordbikonferens, Ånge, 3-4 mars 2018.
 • Lee N (2018). Astrobiologi och några visioner om en spännande framtid. Årsmöte för Sweden Bio,19 mars 2018, Stockholm.
 • Lee N (2018). Cosmochemistry, astrobiology and the search for the origin of life.Lecture series on biochemistry and biophysics. Department of Chemistry, 6th April 2018.
 • Lee N (2018). The silent threat to our society and nature - the ongoing decline of insects - what can we do? Umeå Arctic Seminar, 12 april 2018.
 • Lee N (2018). The role of microbes in a changing world – what are the threats and possibilities? University of Pretoria, South Africa, South Africa-Sweden Research & Innovation Week, 14-18 May 2018.
 • Lee N (2018). Cave biology and astrobiology. Swazi Trails Adventure, Swaziland. 20th May 2018.
 • Lee N (2018). Microbial Geoecology and Astrobiology, Microbiology and Environmental Biotechnology Research Group Agricultural Research Council, Pretoria, South Africa. 22nd May 2018.
 • Lee N, Gentili F, Funk C, Sellstedt A (2018). Measuring nitrogen fixation - a historical overview and future prospects. 13th European Nitrogen Fixation Conference,  18-21 August 2018, Stockholm, Sweden. 
 • Lee N (2019). The bee microbiome. Nordic-Baltic Council Meeting, Gothenburg, 6-7 February 2019. 
 • Lee N (2019). Honungsbinas mikrobiologi - på gott och ont, vad behöver vi veta och varför? Varbergskretsen biodlareförening och biodlarkurs. 22 mars 2019.
 • Lee N, Theresa Backhaus, Sieglinde Ott, Björn Huwe, Jasmin Joshi, Rosa de la Torre Noetzel and the BIOSIGN team, Christiane Funk, Anita Sellstedt, Christine Moissl-Eichinger, Ralf Moeller and the STARLIFE team, Jean-Pierre de Vera (2019). Phototrophs and plant-associated microbes exposed to real or simulated space conditions. BIOMEX meeting at the German Aerospace Center (DLR), Berlin.
 • Lee N et al. (2019). Sustainable plant, soil and arthropod management - towards a safe, productive and diverse biosphere. SASUF guest lecturer at the North-West University Potchefstroom campus (NWU).

 

Posters - exempel:

 • Borecki G, Lee N (2018/2019). Rapid microscope based identification method for tuberculosis and other mycobacteria based on fluorescence in situ hybridization (FISH). UCMR Day, 11 January 2018, Umeå; 1st Arctic meeting on clinical tuberculosis, 25-26 January 2018, Umeå. 2nd Arctic meeting on clinical tuberculosis, 22 March 2019.
 • Lee N (2015,  2017, 2018): Advanced microscopy techniques for in situ detection of microbes in their natural environment. Poster at the Chemical-Biological Center days (KBC days) and  UCMR days.
 • Lee N (2016): Advanced microscopy techniques for in situ detection of photosynthetic microorganisms and other species relevant in wastewater treatment. Poster at the Umeå Renewable Energy Meeting (UREM). 23-25 February 2016, at the KBC Center, Umeå University, Umeå Sweden.
 • Lee N, Borecki G, Braissant O. (2019). Rapid non-disruptive detection of mycobacteria with isothermal microcalorimetry. 2nd Arctic meeting on clinical tuberculosis, 22 March 2019.
 • Sheldrake M, Lee N. (2017). Basic challenges in life sciences. Årsmöte för SWAN 2017: Konferens i astrobiologi – om liv på jorden och ute i universum, Umeå Universitet, 16-17 Oktober 2017.

 

Organisation av konferenser/workshops/kurser:

 

OUTREACH:

 • Nyhetsnotis vid Umeå universitet 2016: Kommer vi någonsin att träffa Aliens?
 • Nyhetsnotis av Anders Wynne. 2016. Han letar efter liv på andra planeter. Västerbottens kuriren. 13 februari 2016, sidan 12-13.
 • Intervju vid Umeå universitet 2016: Hon vill förstå livets mysterier.
 • Nyhetsnotis vid Umeå universitet 2016: Mossor och lavar i rymden.
 • Nyhetsnotis i Kamratposten 2016: Finns det liv ute i rymden? Inlägg i ungdomstidningen Kamratposten, 2016, nummer 7
 • Kort forskarprofil-intervju i "Allt om Vetenskap", år 2016, nummer 11, sidan 25.
 • Föreläsning om astrobiologi på Overhead, Vad krävs för liv på andra planeter? Folkuniversitetet. Östersund, 17/11 2016.
 • Radiointervju P4 Jämtland 2016, Liv i rymden förmodligen en självklarhet, men inte exakt som på jorden
 • Föreläsning: Vetenskapslunch "Rymdforskning och astrobiologi  – till vilken nytta och för vem?" 26:e januari 2017, tid 12:15, plats: Kafé station, Umeå.
 • Intervju i Västerbottenskuriren 2017, av Inger Nilsson, Västerbottenskuriren, 12 mars 2017
 • Nyhetsnotis av Oscar Stål. 2017. Stor rymdkonferens om astrobiologi i Umeå. Folkbladet, 17:e oktober 2017, sidan 8.
 • Nyhetsnotis av Anders Wynne. 2017. Så kommer människan att bo i rymden. Västerbottens kuriren. 14 oktober 2017, sidan 12-13
 • Nyhetsnotis av Anders Wynne. 2017. Astrobiologi för livet på jorden. Västerbottens kuriren. 14 oktober 2017, sidan 13.
 • Online intervju om astrobiologi konferens i Umeå i svt1´s morgonstudie med André Pops och Caroline Neurath, 17 oktober 2017
 • Lee N (2017). Första spadtaget - nytt forskningsnätverk kring nordbiets hälsa. Nordbi Aktuellt, Nr 2, sidan 5.
 • Intervju inom ramen för Vetenskapsfestivalen, med Karin Gyllenklev, Möt en av Sveriges 100 häftigaste forskare     
 • Recension  för boken "Liv - utomjordiskt, syntetiskt, artificellt. Pufendorf institutet Lund, Populär Astronomi nr 1, 2018.
 • Soapbox Science i Umeå 26 maj 2018, arrangör Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå Universitet Soabox Science Umeå 2018.
 • Rymdevenemang på Astronomins dag på Tekniska museet i Stockholm, 29-30/9 2018, "Cities in Space"
 • Föredrag på Kunskapsveckan för skollärares vidareutbildning, "Vår tillgång på föda hänger på insekterna". Umeå Universitet, 30 oktober 2018. 
 • Föredrag hos Naturskyddsföreningen i Umeå. "Pollinerande insekters hotade situation". Umeå, 5 november 2018.
 • Föredrag för Svensk Biblioteksförening region Västerbotten. "Astrobiologi", Umeå, 7 december 2018.
 • Föredrag  på Bildmuseet i Umeå i samband med utställningen Ekologiska visionärer.Astroekologi, ekologiska visioner till sin yttersta spets,  Bildmuseet. 7 oktober 2018.
 • Föredrag "Vår tillgång till föda hänger på insekterna". Kunskapsveckan för skollärares vidareutbildning vid Umeå universitet. 30-31 oktober 2018.
 • Föredrag Naturskyddsföreningen i Umeå. "Pollinerande insekters hotade situation". 5 november 2018.
 • Gästföredrag: The state of butterflies in today's landscapes. Föredragshållare: Lars Pettersson, Lunds Universitet och Svensk Dagfjärilsövervakning.  SLU, Umeå, 14 november 2018.
 • Föredrag Ersboda bibliotek i Umeå, Pollinerande insekter. 15 februari 2019.
 • Föredrag Hedlunda kyrkan i Umeå. Pollinerande insekter och deras växter. 20 februari 2019.  
 • Maj 2019: Evenmang kring pollineringsekologi på Växternas fascinerande dag (18 maj2019), internationella bidagen (20 maj 2019), Mångfaldens dag (22 maj 2019), Nationella pollineringveckan (18-27 maj 2019).
Science Advances, NLM (Medline) 2022, Vol. 8, (36)
Baqué, Mickael; Backhaus, Theresa; Meeßen, Joachim; et al.
Environmental Microbiology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 24, (4) : 2059-2077
Keuter, Sabine; Koch, Hanna; Sass, Katharina; et al.
Microbiology spectrum, Washington: American Society for Microbiology 2022, Vol. 10, (5)
Rehamnia, Baraa; Lee, Natuschka; Kuktaite, Ramune; et al.
Systematic and Applied Microbiology, Elsevier 2021, Vol. 44, (6)
Schneider, Martina; Bäumler, Miriam; Lee, Natuschka; et al.
Biotechnological applications of extremophilic microorganisms, Walter de Gruyter 2020 : 197-230
Adeleke, Rasheed; Bello-Akinosho, Maryam; Maila, Mphekgo; et al.
Systematic and Applied Microbiology, Elsevier 2020, Vol. 43, (6)
Herrera-Belaroussi, Aude; Normand, Philippe; Pawlowski, Katharina; et al.
Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms, Walter de Gruyter 2020 : 357-390
Rehamnia, Baraa; de Cherisey, Renaud; Braissant, Olivier; et al.
Biotechnological applications of extremophilic microorganisms, Walter de Gruyter 2020 : 313-356
Vandewalle-Capo, Marine; Capo, Eric; Rehamnia, Baraa; et al.
Astrobiology, Mary Ann Liebert 2019, Vol. 19, (2) : 145-157
de Vera, Jean-Pierre; Alawi, Mashal; Backhaus, Theresa; et al.
Analytical geomicrobiology: a handbook of instrumental techniques, Cambridge University Press 2019 : 187-212
Lee, Natuschka
Analytical geomicrobiology: a handbook of instrumental techniques, Cambridge: Cambridge University Press 2019 : 187-212
Lee, Natuschka M.
EPJ Web of Conferences: The International Symposium on Education in Astronomy and Astrobiology (ISE2A 2017)
Lehto, Kirsi; Kauko, Anni; Nurmi, Pasi; et al.
Soil Biology and Biochemistry, Elsevier 2018, Vol. 125 : 197-209
Haas, Julia Christa; Street, Nathaniel R.; Sjödin, Andreas; et al.
Adaption of microbial life to environmental extremes: novel research results and application, Cham: Springer Publishing Company 2017 : 283-325
Lee, Natuschka N; Fritz, Jörg; Fries, Marc D; et al.
Astrobiology, Mary Ann Liebert 2016, Vol. 16, (3) : 201-243
Horneck, Gerda; Walter, Nicolas; Westall, Frances; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Natuschka Lee lab

Forskningsprojekt

1 juni 2017
Publicerad: 11 dec, 2020
Publicerad: 02 apr, 2019
Publicerad: 11 aug, 2016

Filmade föreläsningar

Mellan fakta och myter — hur allvarligt är läget med insekterna på vår planet?

Natuschka Lee är starkt engagerad i den alarmerande situationen för insekterna.