"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nazanin Fouladgar

Jag är doktorand i "XAI – Explainable AI" forskargruppen och arbetar med förklarbarhet i djupinlärningsmodeller.

 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, UMIT, MIT.A.230 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min doktorsavhandling utvecklar jag nya modeller för djupinlärning för att upptäcka mänskliga affektiva tillstånd baserat på tidsseriedata och analysera hur de utvecklade modellerna kan förklaras. Mina nuvarande forskningsintressen är maskininlärning, förklarbar AI, multivariata tidsserier.

Innan jag påbörjade mina doktorandstudier arbetade jag med att utveckla evolutionära algoritmer för optimering i dynamiska miljöer.

Neural Computing & Applications, Springer 2022, Vol. 34, (3) : 2157-2176
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 23995-24009
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
AIxIA 2020 – Advances in Artificial Intelligence: XIXth International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, Virtual Event, November 25–27, 2020, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 3-18
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
Proceedings of the Italian Workshop on Explainable Artificial Intelligence, Technical University of Aachen 2020 : 1-13
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
Sensors, MDPI 2020, Vol. 20, (10)
Fouladgar, Nazanin; Främling, Kary

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag har varit lärarassistent och hållit föreläsningar i kursen "Data Preprocessing and Visualisation".