Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Nazanin Fouladgar

Nazanin Fouladgar

Jag är doktorand i forskargruppen "XAI – Explainable AI" och arbetar med förklarbarhet i djupinlärningsmodeller.

 

 

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, UMIT Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min doktorsavhandling utvecklar jag nya modeller för djupinlärning för att upptäcka mänskliga affektiva tillstånd baserat på tidsseriedata och analysera hur de utvecklade modellerna kan förklaras. Mina nuvarande forskningsintressen är maskininlärning, förklarbar AI, multivariata tidsserier.

Innan jag påbörjade mina doktorandstudier arbetade jag med att utveckla evolutionära algoritmer för optimering i dynamiska miljöer.

AIxIA 2020 – Advances in Artificial Intelligence: XIXth International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, Virtual Event, November 25–27, 2020, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 3-18
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
Neural computing & applications (Print)
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
Proceedings of the Italian Workshop on Explainable Artificial Intelligence, Technical University of Aachen 2020 : 1-13
Fouladgar, Nazanin; Alirezaie, Marjan; Främling, Kary
Sensors, MDPI 2020, Vol. 20, (10)
Fouladgar, Nazanin; Främling, Kary

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag har varit lärarassistent och hållit en föreläsning i kursen "Data Preprocessing and Visualisation".