Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Nora Räthzel

Nora Räthzel

Jag integrerar miljö- och arbetsstudier, genus- och etnicitetsforskning och är intresserad av hur individer skapar kulturer av motstånd och underordning.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har bedrivit forskning i många olika sammanhang om hur kulturer av motstånd och underordning skapas utifrån individers upplevelser av kön, etnicitet, klass och ålder på arbetsplatser, i skolor, i bostadsområden och i civilsamhälleliga organisationer. Jag har arbetat med colleger från olika discipliner: miljöpsykologer, statsvetare, arkitekter, geografer och feministiska forskare, och i olika länder med kollegor i Storbritannien, Brasilien, Sydafrika, Sverige, Indien och Tyskland.
Min forskning berör flera olika teman: arbetsmarknadsrelationer, feministisk forskning, vardagsrasism, urbansociologi, arbete och globalisering, miljö- och arbetsstudier. Tillsammans med Diana Mulinari (Lunds universitet) och Aina Tollefsen (Umeå universitet) har jag undersökt hur globaliseringsprocesser påverkar livet för arbetare i den globala norden och södern, genom att studera transnationella företag med utgångpunkt i arbetares perspektiv.
Under de senate 10 åren har jag fokuserat på relationen mellan arbete och natur. Tillsammans med David Uzzell (Univerity of Surrey) utvecklar jag forskningsområdet 'miljö- och arbetsstudier' (environmental labour studies, ELS) som studerar hur klimat- och milöpolicies bland arbetslivets aktörer (arbetare, fackliga organisationer, ledning) förhåller sig till naturen som resurs och förutsättning för arbete.
Min nuvarande forskning, tillsammans med Diana Mulinari, David Uzzell och Ragnar Lundström (Umeå universitet) integrerar miljö- och arbetsstudier, arbetsprocessforskning, rumsanalys och genusforskning i forskning om kooperativa företag i Spanien, Storbritannien och Sverige.

2020
London: Zed Books 2020
Räthzel, Nora; Fakier, Khayaat; Mulinari, Diana
2020
Marxist-Feminist Theories and Struggles Today: Essential writings on Intersectionality, Labour and Ecofeminism, London: Zed Books 2020 : 187-207
Räthzel, Nora; Mulinari, Diana; Tollefsen, Aina
2019
Das Argument, Hamburg: Argument Verlag GMBH 2019, Vol. 331 : 70-80
Räthzel, Nora
2019
ABC der globalen (Un)ordnung: Von Anthropozän bis Zivilgesellschaft, Hamburg: VSA Verlag 2019 : 200-201
Räthzel, Nora
2019
Capitalism, Nature, Socialism, Routledge 2019, Vol. 30, (1) : 120-138
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2019
International Journal of Labour Research, Geneva: International Labour Office 2019, Vol. 9, (1-2) : 145-171
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2019
Annual Review of Critical psychology, Vol. 16 : 1375-1413
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2019
Environmental Values, White Horse Press 2019, Vol. 28, (6) : 693-713
Uzzell, David; Räthzel, Nora
2018
International Journal of Gender, Science and Technology, Vol. 10, (1) : 130-146
González Ramos, Ana M.; Räthzel, Nora
2018
Mujeres en la ciencia contemporánea: la aguja y el camello, Icaria 2018 : 97-131
Räthzel, Nora
2018
Globalizations, Routledge 2018, Vol. 15, (4) : 504-519
Räthzel, Nora; Cock, Jacklyn; Uzzell, David
2018
Globalizations, Routledge 2018, Vol. 15, (4) : 439-453
Stevis, Dimitris; Uzzell, David; Räthzel, Nora
2018
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Uzzell, David; Räthzel, Nora
2017
Rassismus: die schwierigkeit, nicht rassistische zu sein, Hamburg: Argument Verlag mit Ariadne 2017 : 7-39
Kalpaka, Annita; Räthzel, Nora
2017
Rassismus: die schwierigkeit, nicht rassistische zu sein, Hamburg: Argument Verlag mit Ariadne 2017 : 40-156
Kalpaka, Annita; Räthzel, Nora
2017
Texte kritische psychologie, 7
2017
Feminist Futures of Spatial Practice: Materialism, Activism, Dialogues, Pedagogies, Projections, AADR (Spurbuchverlag) 2017 : 217-222
Räthzel, Nora
2017
Handbook of Environmental Psychology and Quality of Life Research, Cham: Springer International Publishing 2017 : 559-574
Uzzell, David; Räthzel, Nora; García Mira, Ricardo Antonio; et al.
2016
Nachhaltige Arbeit: Soziologische Beiträge zur Neubestimmung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, Campus Verlag 2016 : 153-171
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2015
Environmental Sociology, Taylor & Francis 2015, Vol. 1, (3) : 166-176
Lundström, Ragnar; Räthzel, Nora; Uzzell, David
2015
Journal of Civil Society, Taylor & Francis 2015, Vol. 11, (2) : 154-169
Räthzel, Nora; Uzzell, David; Lundström, Ragnar; et al.
2014
Mouvements, (80) : 105-110
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2014
London: Palgrave Macmillan 2014
Tollefsen, Aina; Räthzel, Nora; Mulinari, Diana
2013
Bortom Horisonten: Fackets vägval I globaliseringens tid, Stockholm: Premiss 2013 : 343-372
Uzzell, David; Räthzel, Nora
2013
Trade unions in the green economy: Working for the environment, London: Routledge 2013 : 241-256
Uzzell, David; Räthzel, Nora
2013
Trade unions in the green economy: Working for the environment, London: Routledge 2013 : 1-12
Uzzell, David; Räthzel, Nora
2012
Global Labour University Weekly Column, Corporate Strategy and Industrial Development (CSID) - University of the Witwatersrand 2012, (93)
Räthzel, Nora
2012
Skandal und doch normal: Impulse für eine antirassistische Praxis, Münster: Unrast Verlag 2012 : 191-220
Räthzel, Nora
2012
Green Earth, Millennium Institute of Energy and Environment Management 2012, Vol. 3, (2) : 19-24
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2012
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2012, (3-4) : 19-23
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2012
Interface: a journal for and about social movements, WorldPress 2012, Vol. 4, (2) : 81-100
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2011
Economic and Industrial Democracy, Vol. 32, (3) : 379-399
Mulinari, Diana; Räthzel, Nora; Tollefsen, Aina
2011
Rechtsextremismus und Gender, Köln: Verlag Barbara Budrich 2011 : 85-114
Räthzel, Nora
2011
Rassismus in der Leistungsgesellschaft: Analysen und kritische Perspektiven zu den rassistischen Normalisierungsprozessen der "Sarrazindebatte", Münster: Edition assemblage 2011 : 230-239
Räthzel, Nora
2011
Arbete: intersektionella perspektiv, Malmö: Gleerups 2011 : 171-187
Räthzel, Nora
2011
Global Environmental Change, Guildford, Surrey: Butterworth-Heinemann, publ. in cooperation with the United Nations University 2011, Vol. 21, (4) : 1215-1223
Räthzel, Nora; Uzzell, David
2010
"Rasse" - eine soziale und politische konstruktion: Strukturen und Phänomene des Vorurteils Rassismus, Wien: Braumüller 2010 : 67-76
Räthzel, Nora
2010
Das Argument, Karlsruhe: Argument-Verlag 2010, Vol. 52, (3) : 347-358
Räthzel, Nora
2010
Kulturelle Dimensionen von Konflikten , Bielefeld: transcript Verlag 2010 : 128-143
Räthzel, Nora
2010
Soundings, London: Lawrence & Wishart 2010, Vol. 46 : 76-87
Räthzel, Nora; Uzzell, David; Elliott, Dave
2010
Psychologie et développement durable, Paris: In Press 2010 : 247-277
Uzzell, David; Räthzel, Nora
2009
Complying With Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region, Aldershot: Ashgate Publishing Group 2009 : 67-84
Mulinari, Diana; Räthzel, Nora
2009
Sostenibilidad, Valores y Cultura Ambiental, Madrid: Pirámide 2009 : 165-181
Räthzel, Nora
2009
Das Argument, Argument - Verlag 2009, Vol. 51, (280) : 221-228
Räthzel, Nora
2009
Invandrare & Minoriteter, Vol. 36, (Specialnummer) : 36-39
Räthzel, Nora
2009
European perspectives on exclusion and subordination: The political economy of migration, Maastricht: Shaker Publishing 2009 : 111-127
Räthzel, Nora

Forskningsprojekt

1 januari 2008 till 30 december 2010
1 januari 2005 till 31 december 2007
2 januari 2002 till 31 december 2004