Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Olle Nygren

Olle Nygren

Min främsta uppgift är att stödja de laborativa verksamheterna för användning av kemikalier, att göra kemiska riskbedömningar och att uppfylla krav i olika regler och föreskrifter.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Miljösamordnare vid Kansliet för medicin Enhet: Området för ekonomi och HR
Plats
Förvaltningshuset, Plan 7 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som miljösamordnare är min främsta uppgift är att vara stöd till de laborativa verksamheterna för användning av kemikalier, att göra kemiska riskbedömningar och att uppfylla krav i olika regler och föreskrifter för användning av kemikalier i laborativ verksamhet.

Tidigare arbete som forskare:

  • Utvecklat provtagningsmetoder och selektiva analysmetoder för läkemedel, metaller och metallorganiska föreningar i arbetsmiljön samt metoder för biologisk kontroll.
  • Kartlagt exponering för läkemedel, metaller och metallorganiskaföreningar i olika arbetsmiljöer.
  • Undervisat vid Arbetslivsinstitutet (dåvarande Arbetsmiljöingenjörsutbildningen) och vid Umeå Universitetets på arbetsmiljökurser och grundkurser i kemi
  • Varit handledare för doktorander, examensarbetare och projektarbetare
  • Deltagit i nationellt och internationellt standardiseringarbete inom området kemiska hälsorisker i arbetsmiljön

Exempel på forskningsområden

Bromerade föreningar i arktis
Inom detta pågående projektområde är jag med och studerar utbytet av bromerade föreningar mellan hav och luft. Särskilt har utbytet av naturligt bildade bromanisoler undersökts. Dessa föreningar bildas av marina organismer och liknar i viss mån bromerade flamskyddsmedel. Därför är utbytet mellan hav och luft av dessa föreningar intressant att jämföra med motsvarande utbyte av antropogena bromerade föreningar.

Läkemedelsexponering
Inom detta projektområde har jag utvecklat jag mätmetoder för att kunna studera och kartlägga sjukvårdspersonalens exponering för läkemedel vid beredning och administrering. En testmetod för att kontroller läckage av cytostatika från beredningssystem har utvecklats. I boken "Occupational Health for Health Care workers" finns ett kapitel risker vid cytostatika arbete. Senast arbetade jag med att mäta spill och läckage vid hantering av antibiotika. Detta projekt avslutades 2011 och finansierades av AFA.

Utveckling av mätmetoder för aerosoler och metaller på plats i arbetsmiljön
Traditionell mätning av aerosoler och metaller i arbetsmiljön är en tvådelad process. Provtagning sker ute i arbetsmiljön varefter proven analyseras på laboratorium vid ett senare tillfälle. Nu finns moderna elektroniska instrument som gör det möjligt att provta och analysera aersoler och metaller på plats i arbetsmiljön. Det öppnar för nya strategier för mätningar av exponering i olika arbetsmiljöer. Snabba enkla mätningar på plats öppnar för breda screeningstudier där man kan gör många mätningar för att identifiera problemområden där mer omfattande och noggranna mätningar behövs. Dessa snabba enkla metoder kan även vara ett effektivt pedagogiskt verktyg för att visa arbetstagre hur dom kan förbättra sitt arbetssätt så att exponeringen minskar.

2017
Environmental Science and Technology, Washington: American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 51, (19) : 10974-10982
Bidleman, Terry F.; Brorström-Lundén, Eva; Hansson, Katarina; et al.
2017
Environmental Pollution, Elsevier 2017, Vol. 225 : 381-389
Bidleman, Terry F.; Laudon, Hjalmar; Nygren, Olle; et al.
2016
Marine Pollution Bulletin, Elsevier 2016, Vol. 112, (1-2) : 58-64
Bidleman, Terry F.; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
2016
Chemosphere, Elsevier 2016, Vol. 159 : 126-131
Bidleman, Terry F.; Nygren, Olle; Tysklind, Mats
2015
Ambio, Springer 2015, Vol. Suppl 3, (44) : 472-483
Bidleman, Terry; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
2014
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2014, Vol. 48, (11) : 6124-6132
Bidleman, Terry F.; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
2011
Journal of ASTM International, ASTM International 2011, Vol. 8, (6) : 10-
Nygren, Olle; Lindahl, Roger
2011
Journal of ASTM International, ASTM International 2011, Vol. 8, (6) : 24-
Nygren, Olle; Lindahl, Roger
2010
Västerbottens Läns Landstings producentoberoende Temadagar
Nygren, Olle
2010
ASTM D22.4 Symposium on Surface and Dermal Sampling. San Antonio, Texas, USA
Nygren, Olle
2010
ASTM D22.4 Symposium on Surface and Dermal Sampling
Nygren, Olle
2010
ASTM D22.4 Symposium on Surface and Dermal Sampling 14-15 October 2010, San Antonio, Texas, USA
Nygren, Olle
2009
Teva Nordic Autumn Meeting, Torekov, Sweden 2009-08-26--27
Nygren, Olle
2009
Temadagar om aerosoler, Fenix Environmental och Scantec Lab, Göteborg 2009-09-21--22
Nygren, Olle
2009
Temadagar om aerosoler, Fenix Environmental och Scantec Lab, Göteborg 2009-09-21--22
Nygren, Olle
2009
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2009, Vol. 53, (5) : 549-
Nygren, Olle; Olofsson, Eva; Johannson, Lennart
2008
Tevadaptor Spring Meeting 2008, May 12-15, Tel-Aviv, Israel : -
Nygren, Olle
2008
International Colloquium Antineoplastic Drug Monitoring 2008 April 30, Hennef, Germany : -
Nygren, Olle
2008
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2008, Vol. 52, (2) : 95-98
Nygren, Olle; Olofsson, Eva; Johansson, Lennart
2008
AIRMON 2008, Geilo, Norway 2008-01-29--31: Sixth International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring and Biomonitoring : 45-45
Nygren, Olle; Söderström, Hanna
2007
10th GERPAC conference 2007 October 3-5, Mol, Belgium : -
Nygren, Olle
2007
TemaNord, 2007:581
Schneider, Thomas; Jansson, Anders; Alstrup Jensen, Keld; et al.
2007
Arbetslivsrapport, 2007:19
Åteg, M; Andersson, I-M; Neely, Gregory; et al.
2006
Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004: En kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete
Andersson, I-M; Lindahl, Roger; Nygren, Olle; et al.
2006
Hospital Pharmacy Europe, Campden Publishing Limited 2006, Vol. 4, (27) : 66-68
Nygren, Olle
2006
Journal of Environmental Monitoring, RSC Publishing 2006, Vol. 8, (1) : 49-52
Nygren, Olle
2006
Arbetslivsrapport, 2006:25
Åteg, M; Nygren, Olle; Andersson, I-M; et al.
2005
Speciation analysis of platinum group elements and gold
Nygren, Olle
2005
Palladium Emissions in the Environment: Analytic, Environmental Assessment and Health Effects
Nygren, Olle
2005
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2005, Vol. 49, (8) : 711-718
Nygren, Olle; Gustavsson, Bengt; Eriksson, Robert