Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anställda medarbetare

Angelica Johansson, studieadministratör
Telefon
090-786 59 54

Programadministratör för programmen i folkhälsovetenskap. Programrådssekreterare i PRPH. Studieadministratör samt ansvarig för administrering i Selma.

Anna Bengtsson, doktorand

Doktorandprojekt: Visualisering av asymptomatisk arterosklerotisk sjukdom inom VIPVIZA projektet.

Huvudhandledare: Margareta Norberg

Anna Stenling, doktorand
Telefon
090-786 95 28

Doktorandprojekt: Hälsoekonomisk utvärdering av hjärt-kärlförebyggande befolkningsintervention - Västerbottens hälsoundersökningar.

Huvudhandledare: Fredrik Norström

Anna Westerlund, projektassistent (tjänstledig), första forskningsassistent
Telefon
090-786 79 74

Post doc. PhD. MSc i Arbets- och Organisationspsykologi. Är verksam i forskningsprojekt som rör implementering, kunskapsstyrning och förbättringsprocesser i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Anna-Karin Hurtig, professor
Telefon
090-786 68 12

Prefekt vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: hälsopolicy and system, samhällsbaserade hälsosystem och primärvård samt migranters hälsa.

Anne Gotfredsen, doktorand
Telefon
090-786 96 04

Doktorand vid Inst. för Epidemiologi och Global hälsa, även kopplad till Umeå Centrum för Genusstudier. Min avhandling handlar om ungas psykiska hälsa och delaktighet i civilsamhället. 

Anneli Ivarsson, professor, överläkare
Telefon
090-786 51 86
Anni-Maria Pulkki-Brännström, universitetslektor
Telefon
090-786 65 29

Jag forskar och undervisar inom global hälsa och hälsoekonomi.

Arian Rostami, doktorand
Telefon
090-786 66 75

Doktorandprojekt: Mental health and job satisfaction in relation to work-related stress, personality and resilience in police officers working in vulnerable areas.

Barbara Schumann, forskare
Telefon
090-786 62 42

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Curt Löfgren, universitetslektor
Telefon
090-786 95 53
Elisabet Höög, forskare

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer - Rötter i arbets- och organisationspsykologin - Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Eva Selin, studieadministratör
Telefon
090-786 59 52

Studieadministratör och Programvägledare på Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap. Arbetar med studentsupport och kursadministration.

Faustine Kyungu Nkulu Kalengayi, övrig/annan befattning, första forskningsassistent
Telefon
090-786 54 58
Fredinah Namatovu, forskare
Telefon
090-786 58 77

Jag är forskare på CEDAR och min forskningfält inkluderar våld i nära relationer och livsförlopp av människor med funktionsnedsättningar.

Fredrik Norström, universitetslektor
Telefon
090-786 56 29

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lektor i hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Frida Jonsson, postdoktor
Telefon
090-786 95 97

Jag forskar om och utvärderar komplexa interventioner med fokus på hälso- och sjukvårdssystem i glesbygd samt etableringsinsatser för unga som varken arbetar eller studerar. 

Göran Lönnberg, statistiker
Telefon
090-786 90 33

Statistiker, systemutvecklare vid institutionen. It-, katalog- och webbansvarig vid institutionen.

Hanna Blåhed, projektassistent
Telefon
090-786 74 73
Henrik Holmberg, övrig/annan befattning
Håkan Jonsson, universitetslektor
Telefon
090-786 61 01

Statistiker och docent. Har arbetat med register, forskning och som regional processledare inom cancerområdet. Huvudområdet är bröstcancerscreening.

Ida Linander, postdoktor
Telefon
090-786 95 21

Ida är postdoktor och arbetar både vid Epidemiologi och global hälsa och vid Umeå centrum för genusstudier.

Inna Feldman, seniorkonsult
Isabel Goicolea, professor
Telefon
090-786 54 66

Min forskning handlar om gender och hälsosystem (särskilt inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa, våld mot kvinnor och ungdomars hälsa).

Jing Helmersson, postdoktor
Telefon
090-786 53 53

Matematisk modellering av klimatförändringar, dengue och myggor. Systemdynamisk modellering av lycka och livslöjd. Doktorand i fysik 1989 (USA) och folkhälsa 2018 (Sverige).

Julia Schröders, doktorand
Telefon
090-786 95 88

Doktorandprojekt: Diversitet, dynamik och underskott: betydelsen av sociala nätverk för hälsan hos åldrande befolkningar i Indonesien

Huvudhandledare: Miguel San Sebastian

Karin Johansson, administrativ samordnare
Telefon
090-786 55 11

Som institutionens administrativa samordnare ingår bl.a. att handlägga personalärenden, övergripande administration vid institutionen och arbete i ledningsgruppen.

Karl-Erik Renhorn, forskningssamordnare
Telefon
090-785 13 28

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, samt utbildar i att skriva forskningsansökningar. 

Kaspar Meili, doktorand
Telefon
090-786 92 89

Doktorand, jobbar med CALYs (Capability-Adjusted Life Years/goda år). Goda år baserar på Sens kapacitetsmetoden och används på samma sätt som QALYs.

Kerstin Edin, universitetslektor
Klas-Göran Sahlen, universitetslektor
Telefon
090-786 63 58

Biträdande prefekt och ordförande för programrådet för masterprogrammen i folkhälsa. Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Kristina Lindvall, forskare
Telefon
090-786 59 06

Med Dr i Folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet 2013. Forskningsområden: Viktstabilitet, komplexa interventioner, riskkommunikation. Undervisningsområden: Kvalitativ metod, Folkhälsa, Kost. 

Lena Maria Nilsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 59 59

Jag forskar om samband mellan kostmönster (ex. samisk kost, kaffe) och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel i Arktis-området.

Telefon
090-786 93 70

Min forskning rör policyutveckling och implementeringsprocesser i hälsosystem. Jag är särskilt intresserad av frågor i tvärsnittet mellan psykologi och folkhälsa.

Maria Nilsson, professor
Telefon
090-786 60 14

Jag forskar om klimatförändringar och hälsa; klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling, samt om tobaksprevention.

Marie Lindkvist, universitetslektor
Telefon
090-786 61 04

Studierektor. Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och utnämnd till ”Excellent lärare”. Forskning inom determinanter för hälsa.

Masoud Vaezghasemi, första forskningsassistent
Telefon
090-786 77 30

Forskar om sociala orsaker till ojämlik hälsa, gender och socialt kapital samt om barn och ungdomars hälsa.

Mazen Baroudi, doktorand
Telefon
090-786 75 54

Doktorand vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa 

Telefon
090-786 51 50

Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Mikael Emsing, doktorand
Telefon
090-786 50 92

Doktorand med fokus på konflikthantering, personlighet och mental hälsa. 

Monica Nyström, universitetslektor

Forskar om implementerings, utvecklings- och lärandeprocesser inom organisationer

Nawi Ng, gästprofessor
Telefon
090-786 63 93
Osvaldo Fonseca, första forskningsassistent
Telefon
090-786 98 13

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Telefon
090-786 95 93

Forskning och undervisning inom epidemiologi och social epidemiologi.

Per Gustafsson, universitetslektor
Telefon
090-786 95 63

Jag är en undervisande forskare med ett särskilt intresse för alla former av sociala ojämlikheter i hälsa och vård.

Petter Stoor, forskare, första forskningsassistent
Telefon
090-786 58 63

Psykolog och forskare med huvudsakligt fokus på urfolks och mäns hälsa, med särskilt intresse för mental hälsa och suicid i Sápmi och Arktis. 

Raman Preet, forskningssamordnare
Telefon
090-786 52 21

Forskar om tandvård och global hälsa samt koordinerar det EU-finansierade projektet ZikaPLAN.

Sara Forsberg, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 79 22

Ekonomi samordnare som jobbar med budgetering, ekonomisk planering och redovisning.

Sarah Osman, övrig/annan befattning, projektassistent
Sun Sun, forskare
Telefon
090-786 92 20
Susanne Ragnarsson, övrig/annan befattning, första forskningsassistent
Telefon
090-786 53 76
Susanne Walther, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 56 32

Ekonomiadministratör, sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning.

Ulrika Harju, administratör
Telefon
090-786 51 79

Administrerar forskarutbildningen vid institutionen.

Ulrika Järvholm, administratör
Telefon
090-786 71 43

Jag jobbar med webb och kommunikation, forskarutbildningskurser, PhD administration, forskningsadministration i olika projekt , och publikationsdatabasen DiVA.

Wolfgang Lohr, systemutvecklare
Telefon
090-786 52 05

Medical data manager