"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Anknutna

Göran Broström
Telefon
090-786 62 26

Docent i matematisk statistik, hans forskningsfält omfattar överlevnads- och livsförloppsanalys med demografiska och epidemiologiska tillämpningar.

Sören Edvinsson
Telefon
090-786 60 40