"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Anknutna

Aihui Peng
Gavin Brown
Gunnar Sjöberg

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Hannele Junkala

Doktorand vid NMD och UCGS, Umeå centrum för genusvetenskap. Undersöker sexualundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv. Tjänstledig från Högskolan Dalarna. 

Johan Sidenvall

Forskare i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Katarina Ottander

Min forskning är inom naturvetenskapernas didaktik. Fokus är lärares professionella lärarkunskap och elevernas utveckling av scientific literacy. 

Krister Ödmark
Lili-Ann Kling
Markus Stoor
Telefon
090-786 62 60