"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för molekylärbiologi

Anknutna

Aakriti Singh

Jag är postdoktor i Barbara Sixts grupp och undersöker in vivo-effekt och verkningsmekanism för nya antimikrobiella medel mot intracellulära bakterier.

Aicha Kriaa

Excellence by Choice postdoc i Björn Schröders och Ulrika Westerlinds grupper. Hennes forskning syftar till att bättre förstå slemfunktionen vid tarminflammation.

Anders Byström
Telefon
090-785 67 64
Anna Bergonzini
Telefon
090-785 67 58

Postdoktor, undersöker med hjälp av cellulära 3D-modeller hur bakterietoxiner från enteriska patogener manipulerar immunsvaret.

Baptiste Bogard

Jag är en 'Excellence of Choice' postdoktor och forskar inom molekylärbiologi i Teresa Frisans och Francesca Aguilos grupper.

Barbara Forró

Jag är en postdoktor i molekylärbiologi. Mitt forskningsfokus är att förstå mer om mekanismerna bakom ihållande bakterieinfektioner.

Caroline Bäreclev
Claire Sayers
Telefon
090-785 67 90
Clara Lambert

Jag är postdoc i Felipe Cavas grupp.

Dan Hultmark
Telefon
090-785 67 87
David Cisneros Armas
Telefon
073-800 54 36

Jag forskar om molekylära mekanismer hos mänskliga bakterie-symbionter.

Diego Varela Rey
Emmanuelle Charpentier

År 2009-2017 forskningsledare vid MIMS och gästforskare vid UCMR. Tilldelas 2020 års Nobelpris i kemi tillsammans med Jennifer A. Doudna för upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9.

 

Erik Lundgren
Telefon
070-926 20 31
Fariba Mansourizadeh

Postdoktor i Lena Svenssons grupp. Hennes forskning fokuserar på immuncellsfunktionsmekanismer och hur LFA-1 omorganiseras och återanvänds i snabbrörliga celler som leukocyter.

Fizza Mushtaq
Gabriel Torrens

Molekylärbiolog. Excellence of Choice-postdoktorstipendiat i Felipe Cava lab och forskar inom cellväggsbiologi.

Glenn Björk
Telefon
090-785 67 56
Gunnar Selstam
Hans Wolf-Watz
Telefon
090-785 25 30
Hasan Tukenmez
Telefon
090-785 67 67
Irfan Ahmad
Jean Descarpentrie

Jag är postdoc och arbetar i Teresa Frisans grupp vid Institutionen för molekylärbiologi.

John Skottheim Honn
Jonas Barandun
Telefon
090-785 67 56

Som strukturbiolog är jag fascinerad av hur evolutionen har format viktiga molekylära mekanismer och hur patogener använder dessa för infektion. Jag är en SciLifeLab National Fellow.

Joram Kiriga Waititu

Excellence by Choice postdoktor i Kemal Avican lab inom UCMR. Hans forskning handlar om att dechiffrera heterogena populationer av infekterande bakterier med encellig RNA-sekvensering.

Lena Gustafsson
Lina Zhao
Lingyu Li

Lingyu Li arbetar som postdoktor i Sun Nyunt Wais grupp och Saskia Erttmanns grupp.

Magnus Ölander
Mikael Wikström
Telefon
090-786 73 42
Nabil Karah
Telefon
090-785 67 32
Najat Dzaki
Sahab Ram

Sahab Ram är postdoktor i Björn Schröder lab. Hans forskning syftar till att koppla samman slemfunktion och tarmmikrobiota i hälsa och sjukdom genom att studera patientprover.

Stuart Wales
Thomas Grundström
Telefon
090-785 25 31

Vår forskning handlar om hur mutagenesen av antikroppsgener och bytena av antikroppsklass styrs.

Tugrul Doruk

Jag är postdoktor i Kemal Avican lab. Min forskning fokuserar främst på infektionsbiologi och transkriptomanalys.

Vishnu Prasoodanan

Vishnu Prasoodanan är postdoc i Björn Schröder lab. Han analyserar sekvensdata erhållna från tarmmikrobiomer inom kontexten kostmönster och deras inverkan på slemfunktionen.

Yingzhao Liu