"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Anställda medarbetare

Amir Sherif
Anders Wanhainen
Andreas Josefsson

Forskar om biomarkörer för individanpassad behandling samt behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.

Anette Berglund
Telefon
090-785 17 26
Anna-Maria Eriksson

Jobbar som institutionsadministratör på institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. 

Bengt Johansson

Jag är professor i kardiologi och kliniskt verksam och aktiv forskare inom medfödd hjärtsjukdom hos vuxna. Mitt pedagogiska uppdrag är att leda programrådet för läkarutbildningen vid Umeå universitet.

Birendra Singh
Telefon
090-786 63 21

I am a protein chemist, working on molecular mechanisms of protein aggregation (SOD1) causing neurodegenerative disease amylotrophic lateral sclerosis.

Christina Ljungberg
Daniel Rinnström
David Eriksson
Telefon
090-786 70 09

Arbetar som ekonomisamordnare på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap (80%) samt för Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin (20%).

Hanna Nyström
Telefon
090-785 69 85
Hans Hedberg
Helena Karlsson
Telefon
090-786 64 32

Jag leder administratörsgrupperna för institutionerna folkhälsa och klinisk medicin samt kirurgisk och perioperativ vetenskap. 

Heléne Andersson
Telefon
090-786 75 77

Jobbar som kommunikatör på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, samt 25% på Institutionen för Strålningsvetenskaper. 

Idah Sandqvist

Arbetar som institutionsadministratör på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Jakob Walldén

Universitetslektor/Överläkare inom Anestesi och Intensivvård vid Sundsvalls Sjukhus. Undervisar på läkarprogrammet. Forskar runt postoperativ återhämtning efter kirurgi/narkos.

Jason Murphy
Jesper Laurell
Joakim Hennings
Telefon
063-15 30 00
Johan Hylander

Doktorand inom katastrofmedicin med inriktning stora olyckor i vägtunnlar. Specialistsjuksköterska, at-läkare.

Johan Styrke
Telefon
060-18 10 00
Johan Wänman
Telefon
070-269 83 00
Johanna Björnstig
Telefon
090-786 54 42
Karin Strigård

Min inriktning är kolorektal kirurgi samt avancerad bukväggskirurgi.

Karl Franklin

Professor i kirurgi. Forskar om sömnapné bland patienter med cancer i tjock- och ändtarm samt trauma i samarbete med University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Undervisar på läkarprogrammet.

Karl-Johan Lundström
Kim Haapamäki
Magnus Hultin
Telefon
090-786 91 09

Vicedekan för samverkan kring klinisk utbildning. Examinator för kunskapsprovet för läkare. Excellent lärare, universitetslektor och docent i Anestesiologi och intensivvård.

Malin Sund
Telefon
090-785 19 66
Marie Eriksson
Telefon
090-786 56 72

Jag är HR stöd för institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och institutionen för klinisk vetenskap.

Markku Haapamäki
Telefon
090-785 11 53
Michael Dahlberg
Michael Haney
Telefon
090-786 62 55

Ämnesföreträdare för anestesiologi/Intensivvård och Institutionens forskarutbildnings samordnare.

Besöksadress: Norrlands Universitetssjukhus, Byggnad 5A
Målpunkt H62

Ola Billing
Telefon
090-785 69 85
Oskar Hemmingsson

Biträdande universitetslektor och överläkare med inriktning mot övre abdominell kirurgi. Driver klinisk och translationell cancerforskning och undervisar på läkarprogrammet.

Per Lindqvist

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Morberg
Petter Kollberg
Przemyslaw Paradowski
Rebecca Wiberg
Roman A'roch
Telefon
090-785 11 68
Sandra Arvidsson
Sead Crnalic

Professor i ortopedi

Sofia Erelund

Universitetsadjunkt vid institutionen för klinisk mikrobiologi

Doktorand vid institutionen för Kirurgi och perioperativa vetenskaper, enheten för klinisk fysiologi.

Sofia Karlsson
Tobias Tengström
Telefon
073-088 46 86

Projektadministratör för forskargruppen Clister (www.clister.se). 

Tomi Myrberg
Telefon
0920-28 23 39
Ulf Gunnarsson
Telefon
090-785 29 09

Forskargruppsledare för Clister (Clinical Surgical Trials Epidemiological Research)

Urban Arnelo
Yücel Cengiz