"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Othon Lalos

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi
Plats
QB, plan 3, NUS Umeå universitet, Klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi, 901 85 Umeå
Neurourology and Urodynamics, Vol. 31, (6) : 1059-1060
Nilsson, Margareta; Lalos, Othon; Lindkvist, Håkan; et al.
International Urogynecology Journal, Vol. 23, (10) : 1353-1359
Nilsson, Margareta; Lalos, Othon; Lindkvist, Håkan; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Wiley 2011, Vol. 90, (6) : 621-628
Nilsson, Margareta; Lalos, Othon; Lindkvist, Håkan; et al.
Neurourology and Urodynamics, Wiley 2011, Vol. 30, (7) : 1276-1280
Nilsson, Margareta; Lalos, Othon; Lindkvist, Håkan; et al.
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 30, (4) : 269-274
Lalos, Othon; Kjellberg, Lennart; Lalos, Ann
Neurourology and Urodynamics, Vol. 28, (8) : 976-981
Margareta, Nilsson; Ann, Lalos; Othon, Lalos
Human Reproduction, Vol. 22, (6) : 1759-1768
Lalos, Ann; Gottlieb, Claes; Lalos, Othon
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 26, (1) : 15-22
Daniels, Ken; Lalos, Ann; Gottlieb, Claes; et al.
Läkartidningen, Vol. 101, (14) : 1290-1291
Lalos, Othon; Lundqvist, Stefan; Sjödin, Jan-Gunnar
Journal of Urology, Vol. 172, (3) : 1021-1025
Lose, G; Mattiasson, A; Walter, S; et al.
Human Reproduction, Oxford Journals 2003, Vol. 18, (1) : 212-216
Lalos, Ann; Daniels, K; Gottlieb, C; et al.
American Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol. 189, (4) : 1106-1113
Lose, Gunnar; Lalos, Othon; Freeman, Robert M; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2001, Vol. 33, (3) : 316-327
Lalos, Othon; Berglund, Anna-Lena; Lalos, Ann
Gynecologic and Obstetric Investigation, Karger 2000, Vol. 49, (4) : 227-230
Kjellberg, Lennart; Lalos, Ann; Lalos, Othon
Läkartidningen, Vol. 95, (49) : 5636-8
Lalos, O; Innala, E; Lalos, A; et al.
Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, Vol. 31, (1) : 49-55
Berglund, Anna Lena; Eisemann, Martin; Lalos, Ann; et al.
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 18, (1) : 53-8
Lalos, A; Eisemann, M; Lalos, O
Social Science and Medicine, Vol. 42, (11) : 1537-1544
Berglund, Anna Lena; Eisemann, Martin; Lalos, Ann; et al.
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 1996, Vol. 23, (3) : 502-511
Berglund, Anna-Lena; Lalos, Othon
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 17, (2) : 119-24
Lalos, A; Lalos, O
European journal of gynaecological oncology, Vol. 17, (2) : 128-136
Lalos, Othon; Lalos, Ann
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 16, (3) : 153-165
Lalos, Ann; Jacobsson, Lars; Lalos, Othon; et al.
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Informa Healthcare 1994, Vol. 15, (3) : 165-170
Berglund, Anna-Lena; Eisemann, Martin; Lalos, Othon
Läkartidningen, Vol. 90, (35) : 2893-5
Lalos, O; Nyman, M; Lalos, A
European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, Elsevier 1993, Vol. 48, (3) : 197-205
Lalos, Othon; Berglund, Anna-Lena; Bjerle, Per
Läkartidningen, Vol. 87, (38) : 2937-8, 2943
Lalos, A; Lalos, O
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 5, (3) : 197-206
Lalos, Ann; Lalos, Othon; Jacobsson, Lars; et al.
Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 72, (5) : 476-481
Lalos, Ann; Jacobsson, Lars; Lalos, Othon; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 64, (7) : 599-604
Lalos, Ann; Lalos, Othon; Jacobsson, Lars; et al.
Gynecologic and Obstetric Investigation, Vol. 20, (4) : 209-217
Lalos, Ann; Lalos, Othon; Jacobsson, Lars; et al.
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Elsevier 1985, Vol. 4, (2) : 83-93
Lalos, Ann; Lalos, Othon; Jacobsson, Lars; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 60, (4) : 349-352
Lalos, Othon; Joelsson, Ingemar
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 60, (5) : 441-445
Lalos, Othon; Joelsson, Ingemar
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 58, (6) : 555-559
Lalos, Othon; Joelsson, Ingemar
Umeå University medical dissertations, 37
Lalos, Othon