Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Patrik Mattsson

Patrik Mattsson

Arbetar som lärare vid designhögskolan, undervisar i datorstödda 3D-verktyg. Utbildar och handleder i verkstäder, CNC maskiner och 3D skrivare. Har rollen som brandskyddsombud på Designhögskolan.

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Designhögskolan vid Umeå universitet
Plats

Bakgrund

Jag är född i södra Sverige och uppvuxen i Västerbottens fjällen. Numera bosatt i Robertsfors, ca 6 mil norr om Umeå.

Jag är utbildad verktygsmakare och har arbetat inom metallbearbetningsbranschen, i många olika yrkesroller, i flera år.

Innan jag började arbeta på Designhögskolan, arbetade jag som tekniklärare på olika gymnasieskolor i 11 år. Jag har även arbetat som deltidsbrandman i ca 10 år.

Vad jag gör på UID

Som föreläsare i 3D-tekniker undervisar jag i 3D-mjukvaror såsom Solid Works, Rhino, Mesh Mixer, Netfabb och så vidare.

Jag arbetar även med verkstadsutbildning på UID i trä- och metallverkstäderna, detta inkluderar tillexempel träsvarvning, vakuumformning, svetsning, metallsvarvning och fräsning. Jag hjälper också till med CAM-förberedelser för CNC-fräsning och 3D-utskrifter för studenterna.

Jag jobbar även som brandskyddsombud på Umeå Designhögskola, vilket innebär att jag har ansvaret att se till att utrymningsplaner och brandförebyggande planer följs upp och uppdateras samt att studenter och personal kontinuerligt utbildas i brandskydd och rutiner på skolan.