"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Paul Agnidakis

Paul Agnidakis

Jag är lektor i etnologi. Min forskning omfattar senmoderna samhällskonstruktioner och deras kulturella effekter, spänningsfältet land-stad och normkreativa perspektiv på rumsliga kulturarv

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i etnologi. Min forskning inbegriper: kulturella effekter av senmoderna samhällskonstruktioner, såsom det postindustriella samhället, pendlarsamhället och kunskapssamhället; spänningsfältet mellan land-stad, kopplat till regionaliserings- migrations- och kunskapsproduktionsprocesser; landsbygdens förändrade villkor i en alltmer urbaniserad värld; Pendlarlivets utmaningar av platskänsla och platsidentitet; plats som kulturarv och metodutveckling för ett normkreativt kulturarv.

Polarisering och samexistens: kulturella förändringar i vår tid, Umeå: Borea 2022 : 155-193
Agnidakis, Paul
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2019, Vol. 102, (2) : 65-86
Agnidakis, Paul
The International Encyclopedia of Anthropology: Topic: Theory and method, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons 2018 : 1-13
Agnidakis, Paul
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur 2018, Vol. 101, (1) : 1-18
Agnidakis, Paul
Tidsskrift for kulturforskning, Oslo: Novus Forlag 2018, Vol. 17, (2) : 45-65
Agnidakis, Paul
Kulturstudier, København: Dansk Historisk Fællesråd 2018, Vol. 9, (1) : 167-198
Agnidakis, Paul; Lagerqvist, Maja; Strandin Pers, Annika
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2018, Vol. 8, (2) : 116-130
Sundberg, Molly; Agnidakis, Paul
Journal of Rural and Community Development, Brandon, Canada: Brandon University 2017, Vol. 12, (2-3) : 114-126
Eimermann, Marco; Agnidakis, Paul; Åkerlund, Ulrika; et al.