Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Paul Agnidakis

Paul Agnidakis

Jag är lektor i etnologi. Min forskning omfattar senmoderna samhällskonstruktioner och deras kulturella effekter, spänningsfältet land-stad och normkreativa perspektiv på rumsliga kulturarv

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i etnologi. Min forskning inbegriper: kulturella effekter av senmoderna samhällskonstruktioner, såsom det postindustriella samhället, pendlarsamhället och kunskapssamhället; spänningsfältet mellan land-stad, kopplat till regionaliserings- migrations- och kunskapsproduktionsprocesser; landsbygdens förändrade villkor i en alltmer urbaniserad värld; Pendlarlivets utmaningar av platskänsla och platsidentitet; plats som kulturarv och metodutveckling för ett normkreativt kulturarv.

RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2019, Vol. 102, (2) : 65-86
Agnidakis, Paul
Stockholm: Sveriges antropologiförbund (SANT) 2019
Agnidakis, Paul
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur 2018, Vol. 101, (1) : 1-18
Agnidakis, Paul
Tidsskrift for kulturforskning, Oslo: Novus Forlag 2018, Vol. 17, (2) : 45-65
Agnidakis, Paul
The International Encyclopedia of Anthropology: Topic: Theory and method, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons 2018 : 1-13
Agnidakis, Paul
Kulturstudier, København: Dansk Historisk Fællesråd 2018, Vol. 9, (1) : 167-198
Agnidakis, Paul; Lagerqvist, Maja; Strandin Pers, Annika
Högre Utbildning, Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) 2018, Vol. 8, (2) : 116-130
Sundberg, Molly; Agnidakis, Paul
RAA dnr 3.2.2
Agnidakis, Paul; Lagerqvist, Maja; Strandin Pers, Annika
Journal of Rural and Community Development, Brandon, Canada: Brandon University 2017, Vol. 12, (2-3) : 114-126
Eimermann, Marco; Agnidakis, Paul; Åkerlund, Ulrika; et al.
Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift 2016
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift 2016, (71) : 5-6
Agnidakis, Paul; Houltz, Anders
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur 2015, Vol. 98, (2-3)
Agnidakis, Paul
SFV, Forskningsrapport, Dnr 79 1632
Agnidakis, Paul; Lagerqvist, Maja; Strandin Pers, Annika
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur 2013, Vol. 96, (4)
Agnidakis, Paul
Historiens vägar: Gestaltning, historia och kulturarv
Agnidakis, Paul
Stockholm: Högskoleverket 2005
P. Agnidakis, Paul
Västerås: Riksantikvarieämbetet/Länststyrelsen Västmanland 2000
P. Agnidakis, Paul