Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Per Boström

Per Boström

Anknytning

Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier

E-post

per.bostrom@umu.se

Telefon

090-786 59 81

Plats

A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

 Metaforforskare. Kärleksforskare. Lektor. 

 • Presentation

  Forskning

  I nuläget är jag involverad i flera forskningsprojekt:

  • Ett VR-finansierat projekt med fokus på ”deltagande skrivande” kallat Writing as nutrition for democracies (VR 2018-03779). I projektet deltar även Eva Lindgren, Carina Hermansson, Peter Ström, Erika Sturk och Anna Nilsson (Lärare).
  • Ett projekt som ingår i Lärarhögskolans satsning på Läs- och skrivutveckling med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet (forskningssatsning LITUM 2009–2016). I projektet ligger fokus på att kartlägga och undersöka metaforproduktion hos yngre barn, bland annat utifrån den forskning som Kristina Persson tidigare gjort om metaforer för växthuseffekt och fotosyntes samt naturens cykliska processer och besjälning i sakprosa för barn (Persson, kommande).
  • Tillsammans med Marlene Johansson Falck, Lacey Okonski och Luciane Corrêa Ferreira deltar jag i ett multinationellt projekt där vi analyserar och jämför metaforer för klimat i och mellan Sverige (Jag och Marlene), USA (Lacey) och Brasilien (Luciane).

  I september 2018 disputerade jag på en avhandling i Nordiska språk med titeln ”Det här är ju dött tåg liksom…”: en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska där jag undersökte hur personer med svenska som modersmål samtalar om kärlek och relationer, med primärt fokus på vilka metaforer som förekommer och används. Resultaten visar att den romantiska kärleken metaforiceras på en mängd olika sätt, bland annat som ett objekt som man kan äga, som en behållare man befinner sig i, som en resa eller som en upplevd symbios och sammansmältning i en fysisk enhet.

  Intresseområden: Kognitiv Lingvistik, metaforer, diskursanalys, kroppsförankrad kognition, skrivande, demokrati, barnspråk, sociolingvistik, politisk metafordiskurs, rättslingvistik, mm. 

  Undervisning

  Jag undervisar i sociolingvistik, barns språkutveckling, metaforteori och metaformetodik, vetenskapligt skrivande, textanalys, rättslingvistik. Jag handleder även uppsatser och examensarbeten inom lärarutbildningen, svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och engelska. Jag har även stor erfarenhet av granskning av lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 

  Nätverk

  CogLing Umeå

  MetNet Scandinavia

  SALC (The Scandinavian Association for Language & Cognition)

  Medverkan i medier (i urval)

  Så uttrycker vi kärlek! P4 Uppland

  Så pratar vi om kärlek: "Vad tråkiga de unga är!". TV4:s Nyhetsmorgon

  Språkforskaren: Så pratar vi om romantisk kärlek – Intervju för Umeå Tidning.

  Har du lätt för att säga ”Jag älskar dig”? – Lättare för yngre att tala om känslor. Artikel för Svenska Yle.

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  Språkbruk, Helsingfors: Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken 2019, (2)
  Boström, Per
 • Forskningsprojekt

  1 januari 2019 till 31 december 2021