"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Sandin

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Informatik Student Paper Bachelor (INFSPB), 2021.22
Nilsson Sandin, Per; Söderström, Ida
Umeå universitet 2021
Svedmark, Eva; Larsson, Lars; Nilsson Sandin, Per; et al.