Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Per Wisselgren

Per Wisselgren

Jag är fil. dr i idéhistoria, docent i sociologi, programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap samt meriterad lärare.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som administratör till Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Aktuella böcker och redigerade volymer (2011-)

Niskanen, K. & Wisselgren, P. (eds) (2018), "Tema: Internationalisering", Lychnos, pp. 194-283. 

Hansson, J. & Wisselgren, P. (eds) (2018), Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession. Lund: BTJ Förlag, 314 pp.

Wisselgren, P. (2015), The Social Scientific Gaze: The Social Question and the Rise of Academic Social Science in Sweden. London & New York: Routledge, 277 pp.

Danell, R., Larsson, A. & Wisselgren, P. (eds) (2013), Social Science in Context: Historical, Sociological, and Global Perspectives. Lund: Nordic Academic Press, 288 pp.

Berg, A., Florin, C., & Wisselgren, P. (eds) (2011), Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten. Umeå: Boréa bokförlag, 476 pp.

Ekström, A., Jülich, S., Lundgren, F., & Wisselgren, P. (eds) (2011), History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000. New York & London: Routledge, 192 pp.

Bildning i en digital tid?: Papers från konferensen Mötesplats Profession – Forskning  Umeå universitet 4-5 november 2020, Stockholm, Borås och Umeå: Svensk biblioteksförening; Högskolan i Borås; Umeå universitet 2021 : 167-174
Wisselgren, Per
Humanvetenskapernas verkningar: kunskap, samverkan, genomslag, Stockholm: Dialogos Förlag 2021 : 64-91
Wisselgren, Per
Cold war social science: transnational entanglements, Palgrave Macmillan 2021 : 287-313
Wisselgren, Per
Folkbildning & forskning: årsbok 2019, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2019 : 113-116
Wisselgren, Per
Stockholm: 2018
Hansson, Joacim; Hedemark, Åse; Kjellman, Ulrika; et al.
Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession, Lund: BTJ Förlag 2018 : 9-14
Hansson, Joacim; Wisselgren, Per
Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2018
Lychnos, Göteborg: 2018 : 195-198
Niskanen, Kirsti; Wisselgren, Per
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2018, Vol. 5, (1)
Wisselgren, Per
Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession, Lund: BTJ Förlag 2018 : 17-38
Wisselgren, Per
Jane Addams' Sociology and the Spirit of Social Entrepreneurship, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2018 : 131-143
Wisselgren, Per
Serendipities: Journal for the Sociology and History of the Social Sciences, Graz: Karl-Franzens-Universitaet Graz 2017, Vol. 2, (2) : 148-182
Wisselgren, Per
Acta Sociologica, Vol. 60, (3) : 286-287
Wisselgren, Per
Public Intellectuals and the Sociology of Knowledge
Wisselgren, Per
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 9-18
Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Lychnos, Uppsala: Lärdomshistoriska Samfundet 2013 : 282-287
Wisselgren, Per
Social science in context: historical, sociological, and global perspectives, Lund: Nordic Academic Press 2013 : 33-47
Wisselgren, Per
For Better or For Worse?: Collaborative Couples in the Sciences, Heidelberg: Birkhäuser Verlag 2012 : 193-220
Wisselgren, Per
Lychnos, Uppsala: 2012 : 256-260
Wisselgren, Per
Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten, Umeå: Boréa 2011 : 13-43
Berg, Annika; Florin, Christina; Wisselgren, Per
Routledge studies in cultural history, 13
Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten, Umeå: Boréa 2011 : 44-86
Wisselgren, Per
Västerbottenskuriren, Umeå: Västerbottenskurirens Aktiebolag 2011, (2011-05-04) : 34-
Wisselgren, Per
Lychnos : 297-301
Wisselgren, Per
History of participatory media: politics and publics, 1750–2000, Routledge 2010 : 1-9
Ekström, Anders; Jülich, Solveig; Lundgren, Frans; et al.
Uppsala Papers in History of Ideas, 13
Jülich, Solveig; Ekström, Anders; Lundgren, Frans; et al.
History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750–2000, Routledge 2010 : 142-157
Wisselgren, Per
Ideas in History, Oslo: Unipub/Oslo Academic Press 2009, Vol. 4, (1) : 5-10
Wisselgren, Per
Ideas in history, Vol. 4(2009):1
Intellectuals and their Publics: Perspectives from the Social Sciences, Ashgate Publishing, Farnham, UK 2009 : 225-242
Wisselgren, Per
Academics as public intellectuals, Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing 2008 : 173-195
Wisselgren, Per
Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2008 : 103-119
Wisselgren, Per
Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 42, (2) : 159-176
Larsson, Anna; Wisselgren, Per
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 130-151
Wisselgren, Per
Ligga till last: Fattigdom och utsatthet -- socialpolitik och socialt arbete under 100 år., Lund: Gleerups 2006 : 37-49
Wisselgren, Per
Den mediala vetenskapen, Nora: Bokförlaget Nya Doxa 2004 : 253-272
Wisselgren, Per
Lychnos : 304-309
Wisselgren, Per
Kulturen i kunskapssamhället: Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar, Nora: Nya Doxa 2003 : 123-142
Wisselgren, Per
Den ocensurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar, Stockholm: Carlssons 2003 : 81-102
Wisselgren, Per
Historisk Tidskrift, Vol. 122, (2) : 356-363
Wisselgren, Per
Reseberättelser: idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum, Stockholm: Carlssons 2001 : 256-275
Wisselgren, Per
Sekelskiftets utmaningar: Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 1900, Stockholm: Carlssons 2001 : 227-254
Wisselgren, Per