Hoppa direkt till innehållet

Peter Hultgren

090-786 71 65

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar inom ramen för forskarutbildningen på ett avhandlingsprojekt som går under arbetstiteln fel i tjänst och undervisar därutöver främst i förmögenhetsrätt.

 • Presentation

  Bakgrund
  Juristexamen, Umeå universitet 2008-2013
  Doktorand, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013-


  Undervisning
  Jag undervisar i första hand i ämnena allmän och speciell avtalsrätt. Även skadeståndsrätt, fordringsrätt och utsökningsrätt ingår i min undervisning.


  Forskning
  Det avhandlingsprojekt jag bedriver inom ramen för forskarutbildningen går under arbetstitlen fel i tjänst och syftar till att presentera en metod för felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall. Med andra ord är det metodologiska frågor som står i fokus och under det angivna syftet är det främst frågor om utfyllning som är aktuella att utreda, särskilt vid avtal om tjänster som inte omfattas av det lagreglerade området.

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2017
  Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 143-167
  Hultgren, Peter; Leidö, Jan