Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

Peter Hultgren

Både min forskning och min undervisning rör i första hand ämnena allmän och speciell avtalsrätt. Min doktorsavhandling går under titeln "Fel i tjänst".

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bakgrund
Juristexamen, Umeå universitet 2008-2013
Doktorsexamen Umeå universitet 2013-2019

Undervisning
Jag undervisar i första hand i ämnena allmän och speciell avtalsrätt. Även skadeståndsrätt, fordringsrätt och utsökningsrätt ingår i min undervisning.

Forskning
Mitt huvudsakliga intresse ligger i avtalsrättens obligationsrättsliga delar. Med andra ord förpliktelsers uppkomst, förändring och upphörande. Även metodologiska frågor av praktisk natur, såsom konstruktion av utfyllande rätt genom allmänna rättsgrundsatser och analogier, har fått spela en central roll i min forskning.

2019
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 39
Hultgren, Peter
2017
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 143-167
Hultgren, Peter; Leidö, Jan

Forskargrupper

Gruppmedlem