Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sam Holmqvist

Doktor i litteraturvetenskap, anställd som postdoktor i litteraturvetenskap med genusinriktning.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som postdoktor till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

I mitt postdokprojekt undersöker jag diskurser kring transatlantisk slavhandel i svenska artonhundratalsromaner. Framför allt analyserar jag Fredrika Bremers Grannarne (1837), Emilie Flygare-Carléns Jungfrutornet (1848) samt skönlitterära beskrivningar av hovmannen Gustav Couschi Badin (1747–1822).

Min tidigare forskning har framför allt rört vad vi idag skulle kalla transhistoria, samt läsningar av transmotiv i äldre skönlitteratur. Min avhandling Transformationer (2017) utgjorde en bred sammanställning av translitterära traditioner, men också en diskussion om läsningens möjligheter. Där undersökte jag bland annat stortjuven Lasse-Majas (Lars Molin) självbiografi (1833), C.J.L. Almqvists Drottningens juvelsmycke (1834) och spänningsförfattaren Aurora Ljungstedts Moderna typer (1874).

2018
Almqvistvariationer: Receptionsstudier och omläsningar, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 80-97
Holmqvist, Sam

Forskningsprojekt

1 januari 2018 till 31 december 2020