"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samuel Nyantakyi

Excellence by Choice postdok i Fredrik Almqvist lab inom UCMR. Söker säkra och potenta små molekyler baserade på en 2-pyridonkärna, som kan fungera mot en panel av enkelsträngade RNA-virus.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Kemiska institutionen
Plats

Virus, särskilt de med antingen negativa eller positiva enkelsträngade ribonukleinsyra-genom (-ssRNA/+ssRNA), fortsätter att utgöra ett betydande hot mot människor genom sin potential att orsaka försvagande sjukdomar relaterade till andningsorganen, mag-tarmsystemet, centrala nervsystemet system, bland annat. Influensa A-virus, ebolavirus (EBOV), olika koronavirus som orsakar allvarligt akut respiratoriskt syndrom (SARS-CoV-1), luftvägssyndrom från Mellanöstern (MERS-CoV) och det nyare SARS-CoV-2 (COVID-19) ), har alla allvarligt påverkat folkhälsan och orsakat sjukdomsutbrott av olika storlek vid olika tidpunkter.

2-pyridonställningen har visat sig vara en mångsidig molekyl som kan ställas in syntetiskt för flera biologiska tillämpningar inklusive antiviral aktivitet. Ur ett medicinskt kemiperspektiv är denna forskning fokuserad på design, syntes och antiviral utvärdering av nya molekyler baserade på denna kärnbyggnad för att tackla både framväxande och återkommande virus av betydande mänskligt intresse.

Samuel är Excellence by Choice postdoktor i Fredrik Almqvist lab inom UCMR

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American Society for Microbiology 2020, Vol. 64, (12)
Li, Ming; Nyantakyi, Samuel A.; Go, Mei-Lin; et al.
ACS - Infectious Diseases, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 6, (7) : 1882-1893
Li, Ming; Phua, Zheng Yen; Xi, Yu; et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 12, (5) : 704-712
Tan, Yu Jia; Li, Ming; Gunawan, Gregory Adrian; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Chen, Huan; Nyantakyi, Samuel A.; Li, Ming; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 61, (13) : 5733-5750
Nyantakyi, Samuel A.; Li, Ming; Gopal, Pooja; et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 8, (11) : 1165-1170
Li, Ming; Nyantakyi, Samuel A.; Gopal, Pooja; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 60, (7) : 2745-2763
Yang, Tianming; Moreira, Wilfried; Nyantakyi, Samuel Agyei; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem