Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Sebastian Östlund

Sebastian Östlund

Anknytning

Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi

E-post

sebastian.ostlund@umu.se

Telefon

090-786 91 57

Plats

A, Humanisthuset, HE121 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

  • Presentation

    Mina nuvarande forskningsintressen härstammar i skärningspunkten mellan axiologi och politisk filosofi. Jag intresserar mig särskilt för frågor som rör hur vi kan och bör bestämma gränserna för värdedomänen av välfärd så som den analyseras inom kapabilitetsramverket. Trots min sympatiska inställning till pluralistiska ramverk av det här slaget söker jag tillräckligt substantiella normativa principer för inkluderingen och exkluderingen av specifika värdeobjekt inom och från den här värdedomänen. Frågor som berör vad vi bör distribuera rättvist, och varför det är på det viset tar därför upp en ansenlig del av min tid.


    För tillfället fokuserar jag på mitt avhandlingsarbete, men jag har tidigare undervisat i kurser som relaterar till vetenskapsteori vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Utöver detta har jag erfarenhet av att vägleda studenter på grundnivå vid Stockholms universitet genom samverkansinlärning i både praktisk filosofi och teoretisk filosofi.

    Fäll ihop